Students 4 Charity – S4C var via Hewlett-Packard med och skänkte 23 datorer till Ankarstiftelsen! Datorerna kommer ingå i en datorskola som Ankarstiftelsen bygger upp för barnen i Medellin!

Tack HP, Pavel Stanev och alla andra inblandade. Detta kommer att betyda oerhört mycket för utsatta barn i Colombia.

Allt gott!