Har vi resurser att förändra?

Du kan bidra på flera sätt. Se vilket alternativ som passar dig bäst här

Glada barn utan väggarNya väggar

 Dåliga väggar. 100 miljoner barn saknar skola.

100 miljoner barn saknas skola

Skola under skuggigt träd.
Skola under skuggigt träd

Invigninginvigning

Inskrivning

Inskrivning

Rätt svar: Alla barn har rätt till skolgång

Alla har rätt svar

Gracias Lill-Babs. En av våra snart 100 skolor

Tack till LillBabs

Kan vi hjälpa?
har vi resurer
Du kan bidra på flera sätt. Se vilket alternativ som passar dig bäst här.