Ankla Center – Vi bygger en framtid.

Det är med stor glädje vi delar med oss det Maria Isabel rapporterar om arbetet i Bello (strax utanför Medellin) Hopplöshet och utsatthet är vardagen för tusentals barn i detta område. Ankarstiftelsen har byggt en ”fristad” för dessa barn. Vi kallar det Ankla Center....