Ge en gåva till vår hjälpverksamhet

Välj det projekt du vill ge till

Fyll i din adress

Månadsdonationer

Kontakta oss på info@ankarstiftelsen.se så berättar vi mer.


Ankarstiftelsen är en stiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser med en av de lägsta administrationskostnaderna i Sverige.
Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor i framförallt i Colombia och Brasilien. (läs mer om oss här)