Våld mot kvinnor är ett problem världen över och det sker inom alla samhällsskikt och på alla samhällsnivåer.

Kvinnor som lever i länder där väpnade konflikter pågår tillhör en av de grupper som är extra sårbara. Den 25 november infaller den internationella dagen mot kvinnovåld i Colombia. En tradition sedan 38 år tillbaka som startade i Bogotá och syftar till att uppmärksamma det våld kvinnor får utstå som en konsekvens av krig och fattigdom.

2016 skrevs ett fredsavtal

mellan gerillagruppen FARC och den colombianska staten vilket markerar slutet på den väpnade konflikt som präglat landet i över 50 år. Trots detta tycks våldet mot kvinnor öka och statistiken är dyster. Det privata utrymmet fortsätter att vara den största riskzonen enligt National Institute of Legal Medicine (Colombia) som rapporterar:

  • 796 mord på kvinnor mellan januari och oktober 2018 (38 fler fall än 2017).
  • 65.736 fall av våld inom familjen där flickor och kvinnor varit offer i 76% av fallen (en ökning med 695 fall jämfört med 2017).
  • 4 782 fall av våld i hemmet mot flickor (101 fler än år 2017).
  • 1 034 fall av våld i hemmet mot vuxna kvinnor (192 fler än år 2017).
  • 41724 fall av våld inom familjen där 35.894 var riktade mot kvinnor.
  • 8 410 av totalt 13 019 fall av våldshandlingar mellan familjemedlemmar inkluderar kvinnor som offer. (En ökning på 198 fall jämfört med 2017).
  • 19 193 av totalt 22427 medicinska undersökningar för utredning av sexualbrott har utförts på kvinnor. (En ökning med 2379 fall jämfört med 2017).
Genom ett mikrolån från Ankarstiftelsen får en kvinna chansen att starta, driva och expandera

ett företag och frigör sig därigenom från en beroendeposition gentemot mannen. Vi satsar främst på kvinnor som av olika anledningar hamnat i svåra livssituationer och därigenom fallit inom en samhällsgrupp som står inför en ökad risk för utsatthet. Många är kvinnor som står ensamma att försörja familjen efter att deras män hamnat i fängelse. Andra har själva nyligen släppts fria efter en fängelsedom och kämpar för en andra chans.

Hjälp en kvinna att skapa trygghet för sig och sin familj genom att bidra till vårt mikrolånsprojekt.

Valfri summa är välkommet. Om du önskar sponsra ett helt mikrolån så ligger kostnaden på 4000 kronor. Du kan välja mellan att skänka summan som en engångsgåva eller att månadsbetala, 200 kronor i 20 månader. Glöm inte att öronmärka din gåva ”Mikrolån”.