I Medellin har Maria Isabel sexualundervisning för alla tjejer som kommer till Skaparverkstan. Hon gör ett fantastiskt jobb som ger dem ett menstruationskit som innehåller det nödvändigaste när tjejerna får sin mens. Förklarar för dem vad som händer i kroppen i tonåren och när man blir äldre. Ett stöd för unga kvinnor och flickor.

Du kan vara med och stödja det här projektet!

Öronmärk din gåva med ”internationella kvinnodagen sexualundervisning”

Plusgiro 90 14 01-1
Bankgiro 901-4010
Swish 1239014010

Du kan läsa mer på vår hemsida om skaparverstan och sexualundervisningsprojektet.

http://www.ankarstiftelsen.com/nyheter/sexual-undervisning-och-mensskydd/

IMG_0973.JPG