Loma Linda är en by med 50 familjer som ligger ca 50 minuter nord väst om Leticia, båtvägen. I Loma Linda försörjer man sig främst jordbruk och fiske. Tack vare de fem nya skolsalarna har barnen i Loma Linda nu möjlighet till utbildning.

Gps kordinater:  S 04® 00,085 / W 070® 08,438