Maria Cristina Calle har fått lån så hon kan köpa en symaskin

Ger kvinnor möjlighet att försörja sig och sina barn. Bakgrunden är ofta att hon suttit i fängelse eller att maken gör det. Dessa kvinnor har oftast en extrem svår livssituation och tillhör den mest utsatta gruppen. De kan vara duktiga, men får ingen chans.

Med endast 200 kr i 20 månader eller en engångsgåva på 4000 kr kan du ge en av dessa kvinnor bättre förutsättningar att lyckas i livet.

Noemi är ansvarig för projektet i Medellin och samordnare för resterande städer. Hon fångades upp av Ankarstiftelsen på universitetet där hon läste entreprenörskap och företagsskötsel. Hon lägger ned mycket tid att hjälpa kvinnorna att bli professionella. Hon håller kurser för kvinnorna och agerar handledare under lånetiden. Noemi har varit framgångsrik med sina låntagare så hon vann för något år sedan en tävling i entreprenörskap och fick sitt pris utdelat i TV.

Några exempel på mikrolånstagare:

  • Hemsömnad (den vanligaste kategorin)
  • Skönhetsvård
  • Restaurang
  • Gatukök
  • Bud firma
  • mm

Flera av tidigare låntagare har idag verksamhet med 4-6 anställda.

Kontakt person i Sverige är  Olivia Johansson: olivia.johansson@ankarstiftelsen.se

Öronmärk din insättning med MIKROLÅN eller MIC

Mikrolån för kvinnor i ColombiaGenom mikrolån kan du hjälpa kvinnor i Colombia att försörja sig själva