Milagrosa är en by med 46 familjer som ligger utmed floden ca 10 minuter nord väst om Leticia, båtvägen. I Milagrosa är arbetslösheten hög, men man arbetar med jordbruk och fiske då vattenståndet i floden tillåter. Tack vare de tre nya skolsalarna har barnen idag tillgång till utbildning pa hemmaplan.