Nazareth är en by med ca 145 familjer som ligger ca 35 minuter nord väst från Leticia, båtvägen. I Nazareth försörjer man sig främst på jordbruk och fiske. Byn är belägen på en höjd och skolan är därför förskonad från översvämningar. Tack vare de 9 nya skolsalarna har barnen i Nazareth tillgång till utbildning året om  i sin hemby.

Gps kordinater:  S 04® 06,138 / W 070® 02,401