Rent dricksvatten till barnhemmet La Aljaba

Under Juni månad har vi i samarbete med Entropika donerat ytterligare ett stort vatten-reningsverk, denna gång till barnhemmet La Aljaba i Amazonas som skickar sina varmaste hälsningar till er gåvogivare.

De tackar för den lycka som tillgång till rent dricksvatten innebär för barnen. TACK till er! Coca Cola-fabriken i Leticia kommer förse barnhemmet med vattenprover och underhåll av reningsverket för att säkerställa att vattnet alltid håller rätt kvalitet.

I barnhemmets månadsbrev berättar de även om hjälp de fått från människor världen över med olika saker. T.ex. gruppen med läkare och terapeuter från North Carolina som varit där och gjort en årlig hälsoundersökning av alla barnen. Tänk vilket fantastiskt resultat det blir när vi alla hjälps åt att hjälpa till! Ingen kan göra allt men alla kan göra något, och tillsammans blir de små sakerna vi gör en stor och avgörande förändring i människors liv.

Tack för era gåvor, ni ger ljus i mörkret för många barn i Colombia!