Här kommer ett nyhetsbrev från Eniths barnhem i Medellin.

Kära fadderföräldrar,

Stort tack för ert trofasta stöd till oss i Ankarstiftelsens fadderbarnsgrupp MBG! Här kommer hälsningar och nyheter från oss på Ungdom Med Uppgifts (UMU) pojk- och flickhem i Medellín, Colombia.

Vi har denna termin öppnat vårt hem för sju nya barn, fyra flickor och tre pojkar. Sedan barnen kom till oss har de utvecklas på ett positivt sätt på alla områden, något vi är övertygade om ger dem en bra start på deras framtida liv.

Även denna termin har det gått mycket bra för våra barn i skolan. Var och ett av barnen anstränger sig verkligen för att uppnå höga betyg i skolan.

Gud har försett barnen med allt de har behövt inför denna skoltermin: skoluniformer, skriv- och räkneböcker och övrigt skolmaterial. Det är vi mycket tacksamma för.

Två av våra flickor som redan avslutat grundskolan, reste under denna termin till staden Cartagena, belägen vid Colombias nordligaste kust, för att genomföra en lärjungaskaps- och missionsskola. Kursen pågår under fem månader och just nu genomför de sin praktikperiod i kyrkor, sociala projekt med mera i olika städer i Colombia.

Vi är mycket tacksamma till Gud och till var och en av er för ert stöd. Ert stöd hjälper oss att genomföra vårt arbete med mer kraft och tro.

Gud välsigne er! Magda Largo Föreståndare, UMU

För att se bilder på barnen, öppna brevet här: 2016 maj – Nyhetsbrev MBG

Du kan också vara med och stötta hennes arbete.

Skicka in en gåva till Ankarstiftelsen och öronmärk det MBG eller JUCUM Medellin.