Fängelse

Aura har suttit i fängelse tillsammans med Annika Östberg. Har suttit i fängelse i 11 år för droghandel. Jobbat med fängelsemissionen i 7 år.
Jobbar med ett obligatoriskt 2-månaders program som handlar om konfliktlösning och hur man tar bra beslut. Ca 300 fångar har deltagit. Har också jobbat med slöjdverkstad på den tyngsta avdelningen. 116 omvända på avdelning 1-4. På avdelning 5-6 har man gudstjänst varje fredag. Det kommer ett 30 tal dit. Man döpte 28 personer förra året.

Ankarstiftelsens kontakt med fängelsemissionen startade 1993 i ett fängelse. Nu har arbetet brett ut sej till 80 fängelser och man möter ca 40.000-50.000 fångar varje år. Det finns nu ca 108.000 fångar i landet. De flesta sitter inne för gerillaverksamhet, kidnappning, mord eller kokainhandel och fängelserna domineras av mycket grov brottslighet. Många kommer från socialt svåra miljöer där man närapå är predestinerade till detta liv. Om mamma och pappa stjäler, så är det lätt att barnen härmar och gör samma sak. Det finns inget dödsstraff i Colombia och de flesta, som sköter sig, kommer ut ur fängelset efter ca 10 år. Fängelsemissionen har ca 30 medarbetare och de arbetar med att erbjuda ett alternativt liv för fångarna. Nästan alla medarbetare, utom chefen, har erfarenhet av egna fängelsestraff. På spanska heter organisationen ”Confraternidad Carcelaria de Colombia”. Profilen för fängelsearbetet är enkel: En genomgripande livsförvandling genom en kristen tro.

Ankarstiftelsen, som är religiöst obunden, har ändå valt att stödja denna organisation finansiellt, då den har visat sej vara mycket effektiv. Det är svårt att bryta den onda cirkeln när man väl har hamnat där.

Den ende överlevande från en stor bussmassaker. Alexander är blind på ena ögat och använder blindkäpp. Hur kunde han förlåta?
Gerillan dödade hans far, stal hans jord , hem och boskap. ”Gud ledde mej till ett bibelseminarium. Där träffade jag mina förövare. Det var underbart att få träffa dem och få uttrycka direkt att Gud älskar dem oavsett vad de har gjort. En av dem var Ismael. Vi bad varandra om förlåtelse.”
Ismael Lopez är fd kommendant i FARC-gerillan och var med i den stora bussmassakern. Är aktiv i fängelsemissionen sedan 7 år. Jobbar numera med evangelisation och sociala insatser t.ex. utdelning av presenter till barn och hygienartiklar till internerna tillsammans med 20 volontärer.

För att nå ett hållbart resultat måste det inbegripa det innersta av en människas själ. Vi ser inget starkare alternativ än det evangeliska budskapet. Ca 10 % av de som konfrontreras  väljer detta alternativ – kanske som en sista utväg!

Vi har under åren sett 10.000-tals fångar anpassas till ett normalt liv. Vid frigivning är våra medarbetare med och tar emot dem och hjälper dem under den första tiden och sedan sker en uppföljning. Återfallen är få för de personer som har tagit sin livsomvandling på allvar. Fångarnas omgivning, och deras familjer påverkas starkt av den nya livssituationen. De blir på så sätt budbärare för sin nya livsuppfattning. Bland dessa personer kan nämnas soldater och kommendanter i gerillarörelserna, mördare och våldsmän samt före detta polismän. Vi imponeras av våra medarbetares resultat och engagemang.

Jobbar i tre fängelser med 2200 fångar.

Kom ut ur fängelset 2005. Jobbar i fängelset med ett program som omfattar arbete, utbildning och andlig upplevelse. Ca 200 personer deltar i veckomöten. 30 döpta 2012. Man har ett snickeri där man tillverkar modellbilar, pennor, sängar, köks- och badrumsutrustning. Utbildningen fokuserar på ” fred och ickevåld”, att lösa konflikter, få bättre självförtroende, meningen med livet samt kommunikation. 360 personer deltar i utbildningen. Problemen är oftast att man har oklara värderingar, sociala skillnader samt familjeproblem.

Arbetar med programmet Arbol Sicómoro ( Fikonträdet). 300 omvända och totalt 110 döpta. Det finns ytterligare ett program som heter Justicia Restauration. Övriga verksamheter inom fängelset är Bibelinstitutet, ett snickeri samt evangelisation. Aktiviteter under 2012: utdelning av 1000 hygienkit, fångens dag, pappas dag, julfest, ledarfest i kapellet, ombyggnad av kapellet, samt aktiviteter för internernas barn.
Det kom en person från paramilitären till fängelset. Han skröt om sina gärningar och berättade med nöje om hur folk sköts och föll som löv till marken. Han började på försoningsprogrammet och på slutet blev han förändrad och kände skam över det han hade gjort. Han fick en stor önskan att träffa individer som han misshandlat. Han hade svårt att sova. Det var så försoningsprogrammet startade.
Man börjar med att träffa andrahandsoffer, därför att det är svårt att direkt träffa den person som har gjort en illa. Det kan tex vara en person som blivit utsatt för samma typ av brott. I fas 2 försöker man hitta den rätta personen. Det finns ett särskilt utrymme för detta försoningsarbete på BellaVistafängelset. Offren har ofta starka aggressioner inom sej och blir vid dessa möten stegvis lindrade från sina aggressioner. Detta är helt emot gängse rättvisesystem, där man försöker separera förövare och offer. Det är viktigt för förövaren att förstå och inse att offret ofta har det svårt. Man jobbar med att definiera vad brottet är, och bearbetar sedan känslor och ånger och i slutändan sker en försoning mellan offer och förövare.

Jobbar i fängelset i Bucaramanga med 3200 interner tillsammans med 19 volontärer. Man håller just nu på att bygga en dopgrav inne i fängelset.

Arbetar inom fyra fängelser tillsammans med 15 volontärer. Program: Aktiviteter för internernas barn, delar ut hygienartiklar. Man besöker fängelserna varje dag och de byar där internerna kommer ifrån varje vecka. Han är också bibelsamordnare för 70 platser.

Satt i fängelse 1972 och blev där en kristen. Dömd till 15 år men blev frigiven efter 10 månader. Har arbetat inom fängelsemissionen sedan 1998 och blev år 2002 pastor. Har startat Riohachas hälsobrigader och jobbar också med programmet Arbol Sicómoro ( Fikonträdet) där offer och våldsverkare möts.

Bakgrund: Var nummer 10 av 18 syskon och gavs bort till en annan familj. Växte där upp i en bra familjemiljö.
Ansvarar nu för 19 fängelser och arbetar med 120 volontärer. Förra året besöktes 11.000 fångar.

Program: Fängelsebesök tisdagar och fredagar. 120 interner av 1200 totalt, besöker deras samlingar. Man har också startat ett bibliotek samt särskild verksamhet för kvinnor.

Arbetar i tre fängelser med 800 interner med evangelisation med en grupp volontärer. Man ger mat till familjer, undervisar barn, besöker internernas familjer, undervisar mödrar som har sina söner i fängelset, 2012 var 245 av dessa delaktiga i programmet. I fängelset La Popa var 90 stycken delaktiga och 40 av dem blev kristna 2012.

 

Rodriquez har en minst sagt fascinerande bakgrund. Han blev dömd till mord som 12 åring. Han hade fru och 2 barn vid 13 års ålder, och vid 17 år gick han med i M19-gerillan. Fick jobba med bilbomber åt Medellinkartellen.
En dag åkta han till Barranquilla för att detonera en bilbomb och där blev han fasttagen. I fängelset blev han svårt torterad och därefter lam en tid. Kom till fängelset 1989. Det var ett pris satt på hans huvud. Blev ”hövding” i fängelset och hatade de kristna på den tiden. ”Men Gud rörde vid mej”.
Hans far blev troende. När han dog skickade han en kassett till sonen. Fadern tyckte han var en otacksam son, men sade också att ”Gud älskar dej. Var är du nu min son? Kom, jag vill dö i dina armar.” Rodriguez har gråtit av smärtan av att han inte var där. Han började ”droga ännu mer ” och försökte med självmord, men lyckades inte. Till slut tog han emot Gud och bad om hjälp att sluta med drogerna. Fick 128 års fängelse(!) som sedan drogs ned till 35 år och efter 10.5 år kom han ut.
Nu jobbar han i fängelset i Barranquilla samt 5 andra fängelser tillsammans med 19 volontärer och träffar årligen 4700 interner. Man har ett överlämningshus för frigivna interner.

 

Program: Samlingar på tisdagar, Konferenser, Donerar biblar och böcker, Socialt stöd, Hygienartiklar, Husrum/Mat åt familjemedlemmar, Telefonsamtal, Skolartiklar till internernas barn.Fångens dag. Det första dopet har skett 2013.

Ansvarar för ett program att återföra exinterner till normalt liv, via en bondgård.

Suttit 10 år i fängelse. Efter fem år blev hon frälst. Senare gift med Alberto.

Suttit 10 år i fängelse. Efter fem år blev hon frälst. Senare gift med Alberto.

 

Dotter till en fd intern. Fängelset har 1366 interner. 400 av dessa är med på någon del av programmet. Har jobbat i 10 år. Målet är att så många som möjligt av interner och personal ska bli kristna. Program: Lärjungaskap, Fasta, Bön, Ledarutbildning, Dop, Fest och högtider. Förra året deltog 180 personer i programmet, 70 st deltog i fastan, 24 döptes. Man är 28 friviliigarbetare och jobbar två och två.

Dotter till en fd intern. Fängelset har 1366 interner. 400 av dessa är med på någon del av programmet. Har jobbat i 10 år. Målet är att så många som möjligt av interner och personal ska bli kristna. Program: Lärjungaskap, Fasta, Bön, Ledarutbildning, Dop, Fest och högtider. Förra året deltog 180 personer i programmet, 70 st deltog i fastan, 24 döptes. Man är 28 frivilligarbetare och jobbar två och två.

Fängelsearbete sedan 1982. Har själv suttit i fängelse 2 år. 32 volontärer från olika kyrkor. Det finns fyra ledare.
Arbete: Man har samlingar på tisdagar och torsdagar. Det finns en kyrka inom fängelset. Det tog 20 år att få tillstånd att bygga den.
Man har ett särskilt program för kvinnor. Rutprogrammet.
Har tillfälligt boende för utsläppta fångar.
Internerna får minskad strafftid om de deltar i aktiviteterna.
Program består av : Predikan, dop, vigsel, lärjunga skap, julklappar till internernas barn, besök hos familjer, firar Mors dag och Kvinnodag, samt Fångens dag.

Arbetet pågått i 6 år. Ca 15-20 personer hjälper till som frivilliga. Fängelset byggt för 400. Nu finns 1200 interner. Fundament för arbetet: Matt 28-19-20. Program består av : Frälsning, Förkunnelse, Tro, Dop ( 2 per år), Evangelisering, Äktenskap och Familjerådgivning. Internerna behandlas väl på detta fängelse. Det är inte svårt att komma in och jobba som volontär.

Blev kristen i Bellavista. Satt inne i fängelse sex gånger. 1991 blev han kristen. Han lyssnade på olika predikningar i fyra månader och studerade bibeln. Sedan blev han en kristen. 1993 kom han ut ur fängelset. Då träffade han Börje. Sedan dess arbetar han med fängelsemissionen. På sin fritid driver han och hans fru ett soppkök för utsatta barn uppe i en kåkstad på toppen av bergskedjan som omsluter Medellin.