Genom årens lopp har Ankarstiftelsen gjort insatser i:

Bolivia         Skolor
Brasilien      Skolor och barnarbete i slum och barndaghem
Colombia     En Droppe i havet
Costa Rica   Skolor
Malaysia      Skolor
Kenya          Skolor
Nepal          Skolor
Pakistan     Skolor
Peru           Skolor och vatten
Afgahanistan   Vattenprojekt.
Mexiko      Skolor