Skolor

Ankarstiftelsen bygger skolor både i Amazonasområdet och i norra Colombia. I många slumområden och indianbyar är skolorna ofta förfallna, för små eller saknas helt. Ett hundratal skolor har byggts och arbetet utförs i nära samarbete med lokal skolmyndighet, av både föräldrar, volontärer och lokala hantverkare.

Skola i Colombia

Byggmetoden är enkel och på ett par dagar har en skola byggts. Många företag, skolor och privatpersoner har mycket generöst engagerat sig i ”sin” egen skola.Väntelistan med förfrågningar om nya skolor är lång och förnyas ständigt. Ankarstiftelsen har byggt skolor med ett nytt koncept sedan 2002. Man bygger med plank och stolpar av betong.Till tak används takstolar i trä och plåt. Allt material köps in lokalt. Fördelarna med detta är:

 1. Snabb uppbyggnad
 2. Extremt hållbart
 3. Kostnadseffektivt
 4. Skolan kan byggas med helt okvalificerad arbetskraft + erfaren byggledare
 5. Låg materialåtgång

I första hand har skolor byggts för urbefolkningen men även i flyktingområden och slumområden. Så här går det till: När en indianby önskar en skola upprättas ett skriftligt kontrakt med Ankarstiftelsens lokala partner och byns ledarskap och organisationen som kommer att ansvara för driften (oftast kommunen). Lokal befolkningen eller kommunen åtar sej att:

 • Tillhandahålla lämplig tomt (en avstämning sker med kommunens skolplaneringsavdelning)
 • Gratis arbetskraft (Ankarstiftelsen förser med arbetsledare)
 • Bottenplatta
 • Ansvara för drift och underhåll
 • Tillsätta lärare

Ankarstiftelsen åtar sig transporter, materialkostnader och byggledning. Metoden har också använts för bostäder med lyckat resultat. Alla skolor har en sponsor som får möjlighet att smycka skolans ena gavel med text och motiv. Den kan t.ex heta Radiohjälpens skola eller Lill-Babs skola. Bland sponsorerna finns:

 • Privatpersoner
 • Svenska skolor
 • Föreningar
 • Second Handbutiker
 • Kyrkor
 • Konserter där flera svenska artister har medverkat

När skolan är klar invigs den och ges som gåva till byn. Skolor byggs i olika storlekar från 2-3 salar till upp till 13 salar. Om man går tvåskift, vilket man ofta gör, så bereds utrymme för 60 barn per sal. Fram till 2017 har ca 170 skolor byggts i Ankarstiftelsens regi. Metoden har vållat uppmärksamhet även på andra håll. Den fungerar utmärkt i alla områden där det inte krävs isolering. Utanför Amazonas, Colombia har skolor byggts i  Costa Rica, Kenya, Pakistan och Malaysia.

Inom kort kommer en karta över byggda skolor att finnas här. Kostnaden för en skola är 50.000 SEK för en sal, 90.000 SEK för 2 salar, 120.000 SEK för 3 salar, 150.000 SEK för 4 salar… Vill du vara med och sponsra hör gärna av dig till oss.

Bilder från arbetet med skolbyggen:


IMG_8278 IMG_8279 IMG_8287 IMG_8291 IMG_8292 IMG_8301 IMG_8329