Vatten

Vision för vattenprojektet


Ankarstiftelsens vattenprojekt ska förse alla byar som vill, längs Amazonas floden från Leticia mot Puerto Narino ( ca 13 mil), med tjänligt dricksvatten:

 • genom att installera brunnar eller småskaliga vattenreningsanläggningar för skolor och hushåll
 • genom att regelbundet följa upp och mäta vattenkvaliteten, (med godkänd bakteriehalt).

Vattenprojekets start och historia.


Före 2005 Ca 100 borrade brunnar i Amazonas regionen. Inget underhåll eller inspektion.

2005 Den första vattenreningsanläggningen ( anpassad för en by) byggs av två studenter Sara Andersson och Katarina Erlandsson från Skövdes högskola. Arbetet är en Minor Field Study i samarbete med KTH. De lever och arbetar i byn Puerto Triunfo med 300 innevånare cirka en timmes båtfärd från staden Leticia i södra Colombia. Det är en tre stegs anläggning med uppsamling/sedimentering, luftning i en trätrappa, sandfiltering och i sista tanken drickbart vatten.

2007 gjorde Börje Erdtman en enklare variant med två reningssteg för hushåll. Utvecklades tillsammans med en intresserad kvinna vid namn Ana Maria i byn Puerto Rico. Hon blev något år senare hövding i byn. Även skolan i byn Puerto Allegria fick sandreningsfilter av den enklare typen, men de var ej intresserade av att sköta den så filtret förstördes.

2010 startade Ingrid Brauer ett vattenprojekt med finansering för installation av byanläggningar i 10 byar samt ett fältlaboratorium för att kunna mäta vattenkvaliteten före och efter installation. En förstudie gjordes i Puerto Rico och 12 Octobre för studera hälsa, vatten,hygien och matvanor. Den viktigaste slutsatsen: Barn under fem år har under torrperioden maj till oktober diarre var tredje dag.

Vi menar att om man dricker vatten renat med sandfilter så kommer diarrerna att försvinna – och det visar sej också stämma. Vi bygger byanläggningar i 12 October, Progresso,La Libertad, El Vergel och utbildar vattenmästare i respektive by under 2010. Två av byarna är inte intresserade, så där fallerar projektet, men i 12 Octobre och Progresso körs vattenreningen och byborna använder vattnet varje dag och de är fortfarande i bruk 2017. De två studenterna Sara och Katarina gör ett besök och är med och bygger också.

Två personer från ursprungsbefolkningen Jovino och Pilar, som kunde tala engelska ,utbildades för att kunna göra månadvisa inspektioner och kontroller av de nya anläggningarna. Detta har fortsatt fast med nya personer till 2016. Då har programmet utökats till så många byar och förståelsen för hur anläggningarna ska skötas är så bra så vi drar ned på inspektionsturer till kvartalsvis.

2011 förstärks det svenska teamet med VA kompetens genom att Lennart Holm kom med. Övriga i gruppen består av volontärer med vattenintresse eller vattenkompetens.

Varje år sedan 2010 gör den svenska vattengruppen minst en uppföljningsresa från Sverige för att inspektera sandfilter i alla byar där de har installerats.

2012 arbetar en svensk grupp med att förbättra metoden hemma i Sverige och man bygger 50 filter som ska skeppas till Colombia. Dessa fastnade dock i tullen i den brasilianska staden Manaus. De kom aldrig fram och trots många efterforskningar fick vi aldrig veta vad som hänt dem.

Istället fortsatte projektet att bygga dessa sandfilter i Amazonas med material inköpt lokalt, för att gynna den lokala handeln. Ett colombianskt par, familjen Milena och Rafael engagerade sej och drev lokala utbildningsmöten med vattenmästarna ute i byarna samt tog hand om inköp och logistik samt inspektionsturerna.

Då de också var engagerade i att leda en kycklingfarm samt att bygga en botanisk trädgård fanns inte mycket tid för dem så de sammanförde oss med den lokala miljöorganisationen Entropika.

2012 skrevs ett samarbetsavtal med Entropika som tar över byggnation av nya sandfilter och inspektionsturerna.

Nya mål sattes att ” förse alla byar (26 st) längs floden inom 15 mil från Leticia, med rent vatten till 2016”.

Med detta mål i sikte leds nu arbetet lokalt av Thomas Lafon från Entropika som skickar månadsvisa rapporter till svenska vattengruppen. Det är tät kommunikation via Skype,Messenger och email.

2015 förbättras funktion och design ytterligare av två studenter Karin Bladh och Jennifer Ringsby från Samhällsbygglinjen vidChalmers Tekniska högskola. De effektiviserar materialanvändning och kostnaden för en hushållsanläggningen i sitt examensarbete samt förbättrar också de större anläggningarna. Tillsammans med den svenska volontärsgruppen byggs en stor vattenreningsanläggning med kapacitet för 8000 liter vatten per dygn i en skola inne i staden Leticia. Tyvärr sköter inte skolan anläggningen och den ger inte bra vatten. De 1200 barnen fortsätter att ha diarreer och kan inte gå i skolan. Vissa veckor är skolan stängd på grund av alla magproblem. På initiativ från studenterna får 10 hem på ön Fantasia i hamnen i Leticia sandfilter installerade. De förstörs dock snart av översvämningar. Det bor flera hundra personer på ön trots att den översvämmas regelbundet.

2015 görs också en förstudie i norra Colombia hur Ankarstiftelsen ska förse de skolor man bygger med rent vatten. Problemet är att grundvattnet är påverkat av saltvattensinfiltrering.

2016 hittar Entropika en medfinansiär från Belgien som finansierar cirka hälften av sandfilterprojekten.

2016 beslutar Ankarstiftelsen att medfinansiera studier och pilotstudie för rening av saltvattenspåverkat vatten i norra Colombia. Studierna pågår 2016-2017 och den första pilotanläggningen i La Guajira beräknas vara klar i Januari 2018.

2016 tas också beslut om att installera sandfilter i det nybyggda Ancla Center i Medellin, i mellersta Colombia, och de 200 hushåll som har barn i den verksamheten.

2016 görs också fortsatt utvärdering av sandfiltrens effektivitet: Entropika har byggt ett antal för att förbättra effektiviteten i sandfilter: Entropika, vår samarbetspartner i Colombia har byggt ett antal prototyper för att kvalitativt utvärdera:

 1. Effekten av snabbare genomströmning på vattenkvaliteten ( E.coli, färg och smak)
 2. Effekten av solljus på det biologiska skiktet och på vattenkvaliteten.
 3. Effekten på vattenkvaliteten av hur ofta sandfiltret används ( en gång om dagen versus tre gånger om dagen)

Vid 2016 års utvärdering framkommer det att metoden med sandfilter inte är optimal för de byar nära Leticia där man reser ofta in till staden. Då stannar man ofta flera dagar och sandfiltret sköts ej. Vi söker efter andra lösningar för dessa byar och hittar en typ av snabbfilter, s.k Sawyerfilter baserade på hålmembranteknik (modellen heter SP-201) . Dessa filter kan köpas färdiga och är lätta att installera. De blir ett bra komplement till de långsamma sandfiltren.

2017 genomfördes en helt separat volontärsresa på tema vatten med 12 deltagare. Då genofördes den årliga inspektionen på alla anläggningar från den svenska vattengruppen samt installation av 56 sandfilter i byn Vista Allegre på den Peruanska sidan av Amazonasfloden.

Numera installeras de flesta filter av Entropikas team och arbetet pågår hela året, enligt en överenskommen plan med svenska vattengruppen.

Status 2017


stats

Bilden visar vilka samhällen som ingår i vattenprojektet längs Amazonasfloden. Projektet sträcker sej från Leticia till höger och ca 13 mil längs floden mot vänster. Samhällen markerade med en tank indikerar att vattenprojektet pågår.

Samhälle Beskrivning Antal familjer per samhälle År
Puerto Triunfo Biosandfilter för hushåll och skola 41 hushåll och skola 2005 – Den första anläggningen,
2011 – utökning
Puerto Rico Biosandfilter för hushåll och skola 36 hushåll och skola 2007-2012
Progresso Biosandfilter för by 48 hushåll 2010,
2013 distribution av vatten.
12 Octobre Biosandfilter för by och skola 44 hushåll (totalt) 2010
12 Octobre 21 biosandfilter för hushåll. Byggdes av kvinnor i en gemensam workshop 21 hushåll 2013
La Libertad Biosandfilter för by Byn ville ej tillsätta vattenmästare att sköta anläggningen. Lades ned. 2011
El Vergel Biosandfilter för by Byn ville ej tillsätta vattenmästare att sköta anläggningen. Lades ned 2012
Guanna Barra Brasilien Biosandfilter för skola Skola 2012
Enstaka 2 –stegs anläggningar i Zarragozza, Puerto Narino, Parque Ecologico Mundo Amazonico, Macedonia. 2012
Pachu Vela , Leticia Ett biosandfilter för skola 1300 barn 2013 (Sköttes ej).
Ny brunn 2014.
Ny anläggning på ny plats 2017
Villa Andrea 5 st biosandfilter för skola och hushåll
12 st biosandfilter
22 hushåll 2013
2017
Fantasia 10 st biosandfilter 300 personer 2013
Mocagua 1 biosandfilter för by och skola
10-20 st biosandfilter för hushåll i ytterkanten av byn.
Skola
70 hushåll.
2014
San Martin Biosandfilter för skola med distribution till hushåll Ca 70 hushåll 2014
Chineria, Peru Biosandfilter för hushåll 42 hushåll 2014
Canaan Brunn med torn och distribution med biosandfilter i varje hushåll. Ca 25 hushåll
Komplettering
2014
2017
San Jose 1 existerande brunn & torn med distribution till hushåll. Inget filter. Ca 40 hushåll 2015
Palmeras Biosandfilter för by Ca 30 hushåll 2015
San Antonio de Lagos Biosandfilter för hushåll 2 filter ( ca 10 hushåll) 2016
San Fransisco Biosandfilter för hushåll 43 hushåll 2016
Santaren Biosandfilter för hushåll 2016
Vista Allegre Biosandfilter för hushåll 57 hushåll 2016
Nuevo Paradiso Biosandfilter för hushåll 22 hushåll 2016-2017
Afacinte skolan Biosandfilter för skola 1 skola 2017
El Granizal ,Medellin Sawyerfilter för hushåll
(membranfilter)
176 hushåll för familjer med barn I Ancla Center 2017
Ancla Center, Medeelin Sawyerfilter för by 1 hus 2017
San Juan de Barranco 14 biosandfilter för hushåll 2017
Tipisca Biosandfilter 30 hushåll 2017

1

2 3 4 5 6 7 8

Innan vi startar upp ett projekt så ska ett antal förutsättningar vara uppfyllda

 • Ankarstiftelsen har haft kontakt med byn tidigare, tex vid skolbygge.
 • I första hand borrar vi brunnar. Om detta inte är möjligt så letar vi efter en hållbar vattenkälla finns inom 500 meter.
 • Byn har skickat in en ansökan på vattenreningsprojekt.
 • Detta gäller en 3 stegs anläggning måste byn också ha utsett en eller flera vattenmästare som ansvarar för daglig skötsel och drift samt samarbetar med Ankarstiftelsens lokala vattenteam.
 • Det finns en eller flera sponsorer till vattenreningsanläggningen.

Kostnaden för att installera ett 3-stegs system inklusive en pump, fyra 1000 liters tankar, accessoarer, rör och trä: 20.000 SEK. För byn tillkommer sedan driftskostnad i form av diesel till pump samt kemikalier.

Kostnad för att installera ett sandfilter med 1000 liters uppsamlingstank är 1000 kr inklusive transport till samhället.

Metoder


Ankarstiftelsen har borrat brunnar, installerat småskaliga vattenreningsanläggningar eller sandfilter för enskilda hushåll.

Brunnsborrning i byn La Maloka 2015. Guvernören bad Ankarstiftelsen om snabb hjälp att förse byn med dricksvatten eftersom byns barn akut hade drabbats av kraftiga diarreer troligen på grund av att de drack flodvatten. Nu är brunnen klar och byborna tacksamma.

Brunnsborrning i byn La Maloka 2015. Guvernören bad Ankarstiftelsen om snabb hjälp att förse byn med dricksvatten eftersom byns barn akut hade drabbats av kraftiga diarreer troligen på grund av att de drack flodvatten. Nu är brunnen klar och byborna tacksamma.

I första hand borrar vi brunnar. Om detta inte är möjligt, med denna billiga metod som Ankarstiftelsen använder, letar vi efter en lämplig vattenkälla. Denna kompletteras under regnsäsongen med regnvatten. Att använda regnvatten är naturligt för indianerna. Det är också energieffektivt att i första hand använda regnvatten och endast vid behov pumpa upp vatten från någon vattenkälla.

Vissa byar föredrar att ha en gemensam vattenreningsanläggning, medan andra hellre vill ha sandfilter installerade för varje familj. Då man oftast bor flera generationer nära varandra så att flera kan hushåll dela på en anläggning.

Sandfilter

Sandfilter för hushållsbruk på ön Fantasia strax utanför Leticia. Beatrice är mycket tacksam för att ha ett sandfilter i sitt hus.

Småskalig vattenreningsanläggning i Puerto Triunfo. Vattnet pumpas upp från en liten biflod 300 m därifrån eller så används regnvatten som leds från en regnfångare direkt till första tanken.

Småskalig vattenreningsanläggning i Puerto Triunfo. Vattnet pumpas upp från en liten biflod 300 m därifrån eller så används regnvatten som leds från en regnfångare direkt till första tanken.

Trestegs vattenrengöring i Colombia

Installering av sandfilter i ett hushåll. Alla grannar i byn Nueva Paradiso tittar intresserat på.

Installering av sandfilter i ett hushåll. Alla grannar i byn Nueva Paradiso tittar intresserat på.

I byn Canaan har vi utnyttjat den befintliga brunnen och byggt ett torn för att distribuera vattnet ut till de 30 tal hushållen. Vattenkranen inne i huset är mycket uppskattad!

I byn Canaan har vi utnyttjat den befintliga brunnen och byggt ett torn för att distribuera vattnet ut till de 30 tal hushållen. Vattenkranen inne i huset är mycket uppskattad!

Kontroll och inspektion


Vattenreningsanläggningen sköts av en vattenmästare

Vattenmästaren åtar sig att producera minst 2000 liter vatten per dag, med godkänd vattenkvalitet.

Vattenmästaren ansvarar för daglig drift av vattenreningsanläggning samt för underhåll och service.

Reningsmetoden är sedimentering samt långsam filtrering i sandfilter. Sandreningen ska ta ca 10 timmar för 1000 liter vatten.

Ungefär var fjortonde dag ska sedimentet i tank två tas bort. Antingen via ett särskilt sedimenteringsutlopp eller så får tanken rengöras genom att man häller ut allt vatten och tvättar tanken.

Ungefär varannan vecka ska man se över sandytan. Om den biologiska huden har blivit för tjock, dvs mer än ett par centimeter, så ska man skrapa bort en del. Dock måste ett tunt skikt lämnas kvar så att de goda bakterierna kan fortsätta arbeta.

Daglig körning:

 • Förse första tanken med vatten ( antingen pumpa flodvatten eller regnvatten från tak).
 • Reningssteg 1: Luftning och tillsättning av aluminiumsulfat enligt särskild instruktion. Detta steg kan eventuellt hoppas över om vattnet inte är så smutsigt. Detta reningssteg underlättar sedimenteringen i nästa steg.
 • Reningssteg 2: Sedimentering.
 • Reningssteg 3: Sandfilter. Rena vattnet genom att släppa vattnet genom sanden. Detta ska ta ca 10 timmar ( tumregel ca 100 l vatten per timme).
 • Tillse att sandfiltret alltid är blött och är täckt av vatten.
 • Se till att alla rör och delar är hela.
 • Observera det bakteriologiska ytskiktet.
 • Anteckna produced volym i logg bok samt notera fel och behov av reservdelar i loggbok.

Vattenkvalitet

Ankarstiftelsen har sedan 2010 haft tillgång till ett HACH fältlaboratorium. Följande parametrar ska mätas: pH, turbiditet (genomskinlighet), genomströmningshastighet vid sandfiltrets utsläpp, bakterieförekomst för tjänlig nivå. I samband med donationen av fältlabutrustningen gjordes också en omfattande analys av metaller och vattnets allmänna status. Proverna analyserades i Bogota. Det var en logistisk utmaning att få proverna levererade i tid ( inom sex timmar från provtagningstillfället) till laboratoriet.

Till laboratoriet

Till laboratoriet

Vattenprover tas på alla 3-stegsanläggningar samt ett urval av 2-stegsanläggningar ca en gång i månaden. Diskussioner pågår, med påtryckningar från ett colombianskt universitet, att Amazonasregionens vattenavdelning ska göra parallella kvalitetskontroller. Vi ser fram emot när dessa startar.

2013 har vattenprojektet tagit nya steg med hjälp av två studenter från Väg och Vattenprogrammet på Chalmers. Jennifer Ringsby och Karin Blad har studerat vattenreningsanläggningarna med hjälp av ett HACKfält-laboratoriekit. De har knutit värdefulla kontakter med ett colombianskt universitet. Rapport och analys kommer att publiceras på denna sida.

Jennifer Ringsby och Karin Blad förbättrar vattenkvalitetsprogammet.

Jennifer Ringsby och Karin Blad förbättrar vattenkvalitetsprogammet.

 

Vattenteamet

Det finns ett lokalt vattenteam i Amazonas som har till uppgift att följa upp hur vattenreningsanläggningarna fungerar och att mäta vattenkvaliteten. Dessutom hjälper de till med att utbilda vattenmästarna i skötsel och underhåll. Vattenteamet besöker varje by en gång i månaden då det är möjligt att komma fram till byarna med båt, (i torrperioden torkar de mindre bifloderna ut och det blir omöjligt att nå byarna). Man har en checklista till sin hjälp och gör varje gång en rapport med resultat från provtagningarna.

Det finns en vattenmästare i varje by som har en trestegsanläggning. Deras uppgift är att pumpa upp vatten till reningsanläggningen varje dag, sköta och övervaka reningsprocessen och att vakta anläggningen.

Det lokala teamet består av :

 • Teamledare, med ansvar för kostnader och löner för löpande arbete och projekt: Milena Mayorga.
 • Kontaktperson mot vattenmyndigheten: Rafael Clavijo.
 • Ansvar för mätning av vattenkvalitet: Entropika..
 • Vattenmästare för Ankarstiftelsens referensanläggningar: Thomas, Rayban och Gilberto.
 • En ansvarig för övervakning av 2-stegsanläggningar samt för installation av nya anläggningar: Ana Maria.
 • En ansvarig för övervakning av 3-stegsanläggningar samt för installation av nya anläggningar: Jovino.

Varje vinter förstärks teamet med svenska volontärer. Under 2015 arbetar Jovino på halvtid med att installera nya hushållsfilter och vattenreningsanläggningar. Från Sverige leds arbetet tillsammans av Lennart Holm och Ingrid Brauer.

Vintern 2013 volontärteam i vattenprojektet: Från vänster: Ingrid Brauer, Karin Blad, Ebba Brauer, Jovino Mozombite    ( lokal), Johanna Bengtsson, MattiasXX, Jennifer Ringsby samt vår rörledningsexpert Lennart Holm.

Vintern 2013 volontärteam i vattenprojektet: Från vänster: Ingrid Brauer, Karin Blad, Ebba Brauer, Jovino Mozombite (lokal), Johanna Bengtsson, MattiasXX, Jennifer Ringsby samt vår rörledningsexpert Lennart Holm.

Det är Jovino som leder projektarbete för att anlägga nya 3-stegsanläggningar och Ana Maria som leder installation av 2-stegsanläggningarna. Under 2014 inleddes ett samarbete med den lokala miljöorganisationen Entropika ( www. Entropika.com) som numera hjälper oss både med inspektion och provtagning samt att bygga nya anläggningar.

Rapporter


Vattenteamet inspekterar sandfilter i byarna hos ursprungsbefolkningarna längs Amazonfloden. Läs om deras resa här (Rapporten är på engelska).

Ankla Center rapporterar: Nya vattenfilter i området beräknas gynna 3.000 personer. Läs rapporten här.

 

Renat vatten

Renat vatten