Vattensituationen där vi arbetar: Amazonas och Colombia.

Amazonas är världens största flod med lika mycket vatten som världens tio näst största floder tillsammans. Vid mynningen är den 30 mil bred och dess fulla längd är ca 702 mil (mer än 4 gånger Sveriges längd).  Amazonflodens grumliga vatten döljer pirayor, krokodiler, delfiner och världens längsta orm, anakondan.

Vattenförsörjningen i Amazonas blir allt mer problematisk och floderna förorenas alltmer. Nästan alla större städer i området som Iqitos (250 000 inv.), Leticia (30 000 inv.), Prt. Narino (5000 inv.), Cavallo Cocha (10 000 inv.), Benjamin Constante (20 000 inv.), Islandia (5000 inv.) och Tabatinga (30 000 inv.) släpper ut sitt avlopp helt orenat i floden. Dessa utsläpp sprider oönskade bakterier och sjukdomar.

Människorna som bor längs floden  har inte kunskap om konsekvenserna utan dricker vattnet ofta direkt ur floden. Resultatet blir att diarré är mycket vanligt, främst bland barnen, och är troligen orsaken till många sjukdomsfall.

De senaste årens upplysning har dock resulterat att man använder regnvatten i stor utsträckning. Från juli till oktober  råder det torrperiod och det regnar inte tillräckligt mycket för en familjs hushållsbehov. När regnet uteblir är man hänvisade till floder och andra dåliga vattendrag. Längre ut i skogen finns dock rent vatten men man hämtar sällan där.

Floden är central för alla aktiviteter i en by. Kvinnorna diskar och tvättar vid floden. Männen spenderar åtskilliga timmar för att fiska. Floden används som transportmedel då det ej finns några vägar. Bensin är dock väldigt dyrt i förhållande till inkomsten, så kvinnor och barn blir förhållandevis isolerade och lever de flesta dagarna i sin by.

2010 genomförde Ankarstiftelsen en undersökning i ett antal byar längs floden nära Leticia. Ett trettiotal familjer intervjuades om sina hushållsvanor.  Ett resultat var att under torrperioden hade barn under fem år diarreer var tredje dag. Denna insikt fick oss att komma igång med vattenreningsprojekt i  flera byar kring Leticia. Vid en uppföljande undersökning året därpå  hävdar en skolfröken i byn 12 Octobre att diareerna  nästan var borta vid nästa torrperiod och hälsoansvarige i en annan by  endast hade noterat fyra diarreanfall under torrperioden i en by där nästan alla har tillgång till renat vatten. Metoden vi använder fungerar alltså för att minska antalet diarreer. Vi fortstätter att följa upp hälsostillståndet, via systematiska intervjuer  i de byar där vi har installerat vattenrening.

De flesta vattenreningsanläggningar är anlagda nära en skola. Det är vår ambition att inspirera våra gåvogivare och skolsponsorer att skänka de extra pengar som behövs för en fungerande vattenanläggning i anslutning till nybyggda skolor.

Man kan undra varför inte vattenmyndigheterna tar sitt ansvar och  förser de avlägsna byarna med vattenrening. Svaret på denna fråga är att man fokuserar på de större städerna i första hand, men att man inte heller där klarar av att förse skolor med rent vatten.

Numera bygger Ankarstiftelsen också skolor i norra Colombia i närheten av Santa Martha. Behovet av rent vatten är ännu större i det ökenlandskap som råder där. Både brunnar och enkla vattenreningsanläggningar har installerats där de senaste åren.