Skaparverkstaden Ankarstiftelsen DeisySkaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy

 

Människans vackraste verk är att vara till nytta för andra.” Sófocles

Vilka är vi?

Pa’ mi Barrio (För mitt Område) är ett socialt projekt som bedrivs av Open Skies Corporation Colombia (Nit: 900.250.027-5), det är en icke vinstdrivande organisation som arbetar till förmån för invånarna i området 8 de Marzo i Medellin, Colombia. Många som hamnar här är internflyktingar och man lever med olika problem såsom extrem fattigdom, missbruk och marginalisering.

Vårt motto: HJÄLP OSS HJÄLPA är en inbjudan till människorna i området och även till andra aktörer i samhället att delta i denna HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP.

Genom ett omfattande utbildningsprogram byggt på kristna värderingar vill vi återinföra barnens grundläggande rättigheter, och på detta sätt efterlämna ett arv till samhället, så frön av fred och bidra till sociala förbättringar.

VISION Att uppnå en omfattande förändring på det lokala och icke-lokala samhället för att bygga fred och social harmoni, som tjänar som en modell för andra samhällen med dåliga sociala förhållanden.

MÅL Att delta och gå med barnen, ungdomarna och deras familjer i striden för sina rättigheter. Att genom in- och genomförandet av ett omfattande och värdeorienterat program påverka deltagarnas speci-fika livssituationer positivt, och kunna garantera att grundläggande behov tillgodoses och att man får tillgång till ett värdigt liv.

START Från den förste mars 2009 bygger vi en socialt arbetande gemenskapi området 8 de Marzo. Sedan den 15 oktober samma år  fungerar matservering samt undervisning och aktiviteter för barn som inte får gå i skolan.

När projektet Pa’ mi Barrio började arbetade man med 60 barn som hade stora svårigheter och var i behov av omfattande och mångsidig behandling.

IDAG har vi ett mångsidigt volontärteam bestående av: Psykolog, lärare, socialarbetare, kostrådgivare, tränare, kurator med flera. Idag är 170 barn med sina respektive familjer med i projektet.

MÄNNISKORS SITUATION OMRÅDET:

•   Effekter av fattigdom och arbetslöshet: Internflykt, tiggeri, undernäring.

•   Destruktiv fritid: Missbruk av alkohol och droger, beställnings-mord, man hamnar i väpnade grupper utanför lagen.

•   Man hoppar av skolan, vilket leder till: Analfabetism, låg utbildningsnivå, ingen examen.

•   Arbetslöshet: Familjer överlever genom att hitta dåligt betalda svartjobb.

•   Dysfunktionella familjer: Fysiskt och verbalt våld, barnarbete och sexuellt utnyttjande av barn, gravida tonåringar.

Skaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy

OM VI INTE GÖR NÅGOT…

Skaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy

…blir följderna:

  • Skaparverkstaden Ankarstiftelsen DeisyUndernäring
  • Avhopp från skolan
  • Drogmissbruk
  • Dysfunktionella familjer – våld inom familjen
  • Barnarbete och sexuellt utnyttjande av barn och ungdomar
  • Gravida tonåringar
  • Gatan som alternativ för livet
  • Vandalism, mord, väpnade grupper
  • Åsidosättande av barns internationella rättigheter

 

 

 

Skaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy

Hjälp oss att hjälpa!

Tillsammans gör vi skillnad

Skaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy

Barnen i projektet Pa’ mi Barrio får tillfälle att vara barn i en miljö med garanterade grundläggande rättigheter:

Skaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy

Kära vän och medhjälpare, din hjälp till projektet har fått följande effekter som vi nu kan rapportera om:

Dagens lunch (100 barn). Är magen nöjd, är livet lätt. För många av dessa barn är detta den enda mat de får om dagen.

Intressant fakta:

”Siffror presenterade av staten, för perioden 2011-2013, visar att det finns 5,1 miljoner människor som lider av undernäring i Colombia, följt av Peru med 3,5 miljoner.

När det gäller millennieutvecklingsmålen är Colombia fortfarande långt från att halvera antalet undernärda människor. År 1990 var den siffran 6,9 miljoner. År 2015, det år då tidsfristen för att uppnå målet går ut, ska antalet vara 3,4 miljoner, en siffra som kommer att bli svårt att nå då det innebär en reduktion med 1,7 miljoner på två år.”

Skaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy

Bra användning av sin fritid utan droger eller kriminalitet

Skaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy

Lust att lära

Skaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy

Förbättrade möjligheter för studier, Niña Becada har kunnat börja i en privatskola.

Skaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy

Barnen får en relation till Gud.

Skaparverkstaden Ankarstiftelsen DeisySkaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy

Matpaket för helgen, eftersom föräldrarna saknar arbete och barnen inte får någon mat. En ensamstående mamma utan arbete, och en pojke utan skor att gå i skolan med får glädje av vad projektet ger dem. 

Skaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy
Glädje att få leka, bara vara barn och ha roligt.
Skaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy

 

Ny byggnad!
Konstruktionen av en andra byggnad för projektet pågår!

Skaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy

Konstruktionen av en andra byggnad för projektet pågår!

Framsteg:

–     Tomten är köpt

–     Arkitektens arbete är utfört och betalt (krävs för bygglov)

–     Markundersökning är utförd och betald

–     Vi har fått ideell hjälp med konstruktion och byggplanering

–     Byggandet av den första våningen har börjat.

Målet är byggnaden i färdigt utförande enligt bilden ovan.
Med alla tre våningar blir kostnaden 95 miljoner pesos
(ca 350 000 SKr).

Skaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy Skaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy

Skaparverkstaden Ankarstiftelsen Deisy

En svårighet med platsen för byggnationen är att byggnormen säger att man måste bygga jordbävningssäkert, vilket såklart gett en högre kostnad. För att färdigställa byggnaden saknas fortfarande 40 miljoner pesos (ca 150 000 SKr).

De colombianska reglerna för byggnader för arbete med barn är väldigt stränga, och vi har fått fundera mycket på hur vi skall bygga. Matsalen blir på en egen våning, väl utrustat och skilt från alla övriga aktiviteter. Detta är ett krav. Att utforma matsalen enligt reglerna kostar 45,5 miljoner pesos (ca 165 000 SKr).

Matsalen är fundamentet för projektet Pa’ mi Barrio, utan näring klarar barnen inte ta till sig kunskap eller möta livet. Ett undernärt barn har ingen vilja eller lust att leva.

Under de fem år som projektet pågått har hittills 1600 barn varit delaktiga i projektet och fått återhämtning och näring.

I framtiden vill vi att barnen ska ha tillgång till lokaler som gör följande programpunkter möjliga för dem:

Nya huvudbyggnaden:

Bottenplan:
Matsal enligt norm, skolkök enligt nya gällande hälsostadgar, förråd, toaletter.

Plan 1:
Bibliotek, grupprum och kontor för socialt arbete, psykologiskt stöd och nutrition.

Plan 2:
Leksal, första hjälpen-rum (krav vid verksamhet med barnomsorg).
Tidigare huvudbyggnaden:

Källarplan:
Utrymme för arbetsförberedande verksamheter. Här får tonåringar ta del av utbildningsseminarier och workshops och förbereda sig för att möta livet på ett kvalificerat sätt.

Bottenplan:
Fritids för barn och unga från måndagar till fredagar.

Bottenplan kvällstid:
Föräldraskola efter behov, minst en gång i månaden.

Plan 1:
Skolhjälp från måndagar till fredagar.

Tack så mycket för ditt värdefulla intresse att hjälpa! Ditt medkännande stöd, i ekonomisk hjälp och bön, är nödvändigt för att tillsammans bygga det samhälle vi vill ha, och världen blir en mycket rättvisare och gladare plats för alla. Ditt stöd är vikigt och Pa’ mi Barrio fortsätter att räkna med dig.

KONTAKT

Projektet PA’MI BARRIO                     Programa PA’MI BARRIO

Korporation Cielos Abiertos Colombia (Öppna Skyar Colombia)

Koordinator: Deisy Cañavera              Coordinación: Deisy Cañavera

Adress: Barrio 8 de Marzo                   Dirección: Barrio 8 de Marzo

Calle 47B #1AA-22                                Calle 47B #1AA-22

Medellín                                                   Medellín

Colombia                                                Colombia

Hemsida: http://pamibarrio.weebly.com/

Mail: pamibarrio8@gmail.com

TACK!!