Puerto Triunfo är en by med 39 familjer som ligger ca 50 minuter nord väst om Leticia, båtvägen. I Puerto Triunfo försörjer man sig främst på jordbruk. Skolan är byggd på en höjd och är förskonad från översvämningar. Tack vare de fem skolsalarna har barnen i Puerto Triunfo möjlighet till utbildning.

Gps kordinater:  S 03® 57,262 / W 070® 09,911