”Bästa resan hitintills”


Det säger Lennart Holm som har varit med på alla resor som har haft vattenprojekt hitintills. Det är ju tack vare
ett väldigt bra team så klart! Tack till Entropika Thomas, Juan och Xavier samt Annika, Axel, Simon, Jonathan,
Caroline, Lennart. Vi installerade ett sjuttiotal hushållsfilter under fyra dagar… Ja så lång tid tar det även om
det egentligen endast tar 1,5 timme per hushåll att göra installationen och att introducera den till familjen.
Övrigt är transporter, oplanerade regn, väntan på olika saker… Tålamod har vi tränat på även denna gång.

Vi ber familjen som ska ha filtret att förbereda med att bygga en ställning för tanken så att den passar under
takrännan. Sedan börjar vi med att installera tanken. Dricksvatten kran och tvättkran markeras och sedan sker
rördragning till kranarna. Filtret monteras strax före dricksvattenkranen. Sedan görs en demonstration för familjen
så att de förstår hur de en gång i veckan ska backspola filtret. Färdigt. Samla ihop alla verktyg och gå till nästa
hus. Vi var 3–4 personer i varje grupp och vi fick snart en rutin för hur vi snabbast gjorde installationen. Axel
och jag installerade tanken och fixade utloppet, sen började vi dra rören. Vi hade en frivillig från byn som var med
i vårt team. Brian 25 år som studerade till läkare i Leticia och just nybliven far. Brian och Caroline började med
kranarna och drog rören från andra hållet. Brian imponerade stort på mej med sitt driv och iver att lära sej.

Vi gjorde installationen i byn San Antonio de Los Lagos, vilket är Juans hemby. Hans föräldrar var mycket stolta och
vi fick låna deras hus som sambandscentral. Vi hade walkie talkies denna gång för att underlätta kommunikation
mellan de tre olika grupperna. Jättebra. Det är ibland långt mellan husen.

Efter en fin helg i Marasha (ett rekreationscenter i djungeln på den peruanska sidan) med krokodilspaning i kanot på
kvällen (vi såg säkert 15 stycken!), pirajafiske, vandring och kanotpaddling, så gav vi oss av på inspektionstur
till nästan alla byar som har vattenrening. Detta gör jag varje år, därför att varje investerad krona är viktig och
det är viktigt att följa upp att de sköts och underhålls på ett bra sätt. Personligen blir man mest berörd av alla
de tacksamma kvinnor som blygt uttrycker sin tacksamhet. Att få vatten in i sitt kök är en otrolig förbättring för
alla.

I den välskötta byn Puerto Rico finns de äldsta hushållsfiltren. En del är mer än 10 år gamla. Vi har en hållbar
metod och eftersom Entropika har i uppdrag från Ankarstiftelsen att sköta underhåll och inspektion så fungerar de.

Förra året introducerade vi ett Sawyer filtret som ett alternativ till sandbio filtren i favelorna i Medellin. Nu
har vi också provat att installera dessa i två byar i Amazonas. Det fungerar bra även här. Det är ett membranfilter
med supersmå hål som renar vattnet.

I tabellen nedan har vi listat för- och nackdelar med respektive filtertyp.

Sandfilter Membranfilter ( Sawyer)
Materialkostnad Billigare Något dyrare
Förberedelsetid & installationstid Längre Kortare
Inspektion Samma Samma
Underhållskostnad Högre Förmodligen lägre om tillverkarens utfästelser håller.

Vi besökte också vattenmyndigheten i Region Amazonas. Det har vi gjort alla år sedan 2010. I år gav detta frukt, då
de föreslog att vi skulle skriva ett samarbetsavtal om att gemensamt verka för att resterande byar i Colombias del
av Amazonas ska få vattenrening. Chefen sade att han följt oss i flera år och att han nu var övertygad om att denna
metod är tillräckligt hållbar för att satsa på.

Under 2018 kommer vi att skriva detta samarbetsavtal, även om Entropika var lite avvaktande till att skriva ett
avtal, då de är en oberoende NGO som vill ha möjlighet att undersöka och utmana förhållandena i Amazonas.

Rening i saltinfiltrerat vatten

Det finns nu ett godkänt examensarbete från Alejandro som har studerat i två år för att kunna göra en
pilotanläggning i norra Colombia. När vi var i Amazonas fick vi också besked om att den pilotanläggning för att rena
saltinfiltrerat vatten i La Guajira kommer att installeras i September. Vi planerar att ha de första testresultaten
färdiga i December. Därefter vill vi samla medel för vattenrening i La Guajira i norra Colombia.

Efter resan har jag sammanfattat de goda synpunkter jag fick från alla deltagare och som kommer att göra att nästa
resa blir ännu bättre.
/ Ingrid Brauer, vattenansvarig i Ankarstiftelsen