San Sebastian är en by med ca 630 familjer som ligger 4km norr om Leticia och nås via Leticias enda landsväg ”kilometervägen”. I San Sebastian försörjer man sig främst med jordbruk, man odlar bland annat yuca, annans, platano (matbanan) och många andra frukter.  Tack vare de tre nya skolsalarna skänkta av Perssons Byggcentrum & Odd Fellow Göteborg har barnen idag tillgång till en datasal mm.

GPS Kordinater: S 04® 09,642 / W 069® 56,132