Santa Sofia är en by med 135 familjer som ligger ca 45 minuter nord väst om Leticia, båtvägen. I Santa Sofia försörjer man sig främst på jordbruk och fiske.Skolan ligger på en höjd och är förskonad från översvämningar. Tack vare de 8 skolsalarna har barnen i Santa Sofia möjlighet till utbildning.

Gps kordinater:  S 04® 00,263 / W 070® 07,928