Annika Östman, volontär i vattenprojektet demonstrerar.