Vi förmedlar bidrag för studier från svenska sponsorer till utvalda, studiemotiverade ungdomar, både för åk 7-9 och för gymnasium och universitetsstudier. Bidraget brukar vara mellan 200-700 SEK/månaden men kan ibland vara högre.

Terminsavgiften för universitetet kan vara ganska hög, upp till 6000 SEK. Sedan tillkommer kostnader för att bo, äta, och buss till och från universitetet. I några fall har vi sponsorer som också bidrar med terminsavgiften.

Vi har under årens lopp förmedlat bidrag till ungdomar som har tagit sej hela vägen igenom utbildning till både advokat, läkare, lärare och ingenjörer. Några av dessa är nu med och gör frivilliginsatser tillsammans med volontärteamen för att ”ge tillbaka” lite av det de har fått.

Kontaktperson för Ankarstiftelsen i Sverige: Fredrik Lennartsson. Email: fredrik.lennartsson@gmail.com