Välkommen till Årsmöte för Ankarstiftelsen!

Som gåvogivare är du varmt välkommen att delta i Ankarstiftelsens årsmöte på Livin Hotel lördag 27:e februari 10.00. (Järnvägsgatan 22 Örebro)
Anmäl ditt deltagande till anders.hagstrom@livin.se

Preliminär dagordning

1. Välkomst och val av mötets ordf. och sek.

2. Godkännandet av föredragningslistan Föregåendes mötes protokoll.

B. Försäkring.

3. Rapporter

A. Ekonomi. Årsbokslut och revisionsrapport. Verksamhetsberättelse.

B. Resor.

C. Info

D. SMR och Radiohjälpen.

E. Colombia

4. Livlinan

5. Organisationsfrågor. Fastställande av stadgar.

6. Ansökan från Jabe.

7. Planerade resor.

8. Planerade infomöten under våren.

9. Sundsvik. Torp. Gullbranna.

/Ankarstiftelsen styrelse