Verksamhetsberättelse 2009

Mayaindianernas långtidsprognos lyder: den 21 dec 2012 kommer jorden att gå under. Deras kalender hade inga fler sidor. Det betyder att vi har knappt två år kvar att arbeta. Våra alternativ är nu dessa: Antingen ställer vi in alla aktiviteter och går in i grottan och väntar. Eller så jobbar vi på som vanligt väl vetande att detta är inte första gången jorden skulle ha gått under. Senast var det ju millenniumskiftet som var en kritisk tidpunkt. De hamstrade konservburkarna fick ätas vid andra tillfällen.

2009 blev ett år med fortsatt ekonomisk kris. Presidenter har kommit och gått. Nyhetsfloden har blivit allt stridare, men vi ”vanliga” har allt svårare att höja på ögonbrynen. Köpenhamnsmötet om den globala uppvärmningen misslyckades trots att alla var överens om att klimatet blir allt varmare. Få vill vara med att betala. I skrivande stund har vi värsta vintern på mannaminne och jag ser inte himlen på grund av en väldig snödriva framför fönstret.

Ankarstiftelsen har år 2009 summerat insamlade medel till över 4,9 milj. kr. Det är det högsta beloppet i vår historia. Våra trogna givare har även detta år gjort en jätteinsats. En viktig sak att nämna är också att de administrativa omkostnaderna är under 0,5%. Detta tror vi är unikt i en organisation med sådan omfattande verksamhet och naturligtvis enbart möjligt tack vare helt ideellt arbetande medarbetare.

Hur fördelades då pengarna och vad har vi uträttat?

Panamerikanska kyrkan i Amazonas

Skolor

Tio skolor har byggts under året, samtliga ligger i Colombia. Totalt har det blivit 29 skolsalar med plats för 1700 barn.

Vatten

Två nya brunnar har borrats under året. Det mesta av vårt arbete går numera istället mest ut på att rena vatten. Några av de tidigare vattenreningsanläggningarna har tyvärr misslyckats på grund av att byn inte har kunnat förvalta anläggningen. Här har vi fått tänka om och satsar numera bara på platser som vi tror har kapacitet att sköta vattnet på ett bra sätt.

Att detta fungerar kan man se i byn Puerto Triunfo. Här används så mycket vatten att anläggningen numera inte ens räcker till. Vår vattenmästare Thomas i byn, avlönas med en del av fadderbarnspengarna, och han rapporterar att antal diarréfall nu minskat avsevärt.

En annan anläggning som fungerar väl är den som står hos Ana Maria i byn Puerto Rico. Den betjänas av regnvatten i nio månader och med flodvatten under tre månader. Familjen har inte haft något diarréfall under året. Nu har ytterligare fyra familjer i byn fått liknande vattenrening som Ana Maria med instruktör och kontrollant. Hennes förtroende i byn är nu så stort att hon valts till byns första kvinnliga hövding.

Sjukvårdsinsatser

Under januari besöktes ett stort antal byar av det svensk-colombianska sjukvårdsteamet bestående av tandläkare, läkare, sjuksköterskor samt övrig betjänande personal. Antalet patienter kan räknas i flera tusen, varav en del var så sjuka att man remitterade dem till stadens sjukhus. Barnens gråt förvandlades till glädje när tungan hittade den lagade tanden och man på nytt kunde bita och slita i sockerrören.

Fadderbarn

De byar vi har hjälpt är Puerto Rico (LPR) där pengarna går till skolmat, transport av barn från grannbyn samt skolmaterial. Puerto Triunfo (LT), här går pengarna till skolmaterial, skolmat samt till rent vatten. Barranquilla (LB), här har pengarna gått till skolmat och material. I denna by måste vi tyvärr upphöra med vårt stöd på grund av att det har blivit allt svårare att hålla kontakt. Byn ligger i Peru, i det område som tyvärr alltmer börjat odla koka. Vi har inget belägg för att det skett i vår by. Myndigheterna har dock skärpt passbestämmelserna, vilket har resulterat i att det är stora svårigheter att besöka byarna på denna sida floden. Till övriga barn i Leticia med omnejd (LF), som är flyktingbarn eller barn i slummen, delar vi ut ett månatligt barnbidrag. Vi kommer att kontakta fadderföräldrarna för LB-barnen och erbjuda annan fadderverksamhet.

Stipendier

Stödet riktar sig till studiemotiverade barn i byn Puerto Rico och några barn i andra byar. Totalt har vi hjälpt ett tjugotal barn. Stödet gäller även några ungdomar som studerar vid högskolan i Leticia. En av dessa är Pilar Ruiz, som även hjälper oss med fadderbarnen.

Starthjälp

Starthjälp till kvinnor fortsätter. Bland annat kan märkas restauranger och butiker. Tyvärr har ett par flyktingfamiljer avvikit och lämnat skulder efter sig. Vi har lärt oss att när det är män inblandade fungerar det sämre. Nu har ett avtal gjorts med ett större hönsuppfödningsföretag, som vi hoppas skall resultera i att många små hönserier kommer att växa upp i byarna utefter floden.

Volontärarbete

Det stora besöket gjordes i januari med över 50 svenskar som gjorde en berömvärd insats i sjukvård och skolor. Överallt hälsades de välkomna tillbaka. Delstatens guvernör var med på skolinvigningarna och uttryckte sin tacksamhet till Sverige och dess folk. Delstatens främsta utmärkelse i guld överlämnades till Börje Erdtman som ett tack för alla skolor.

Examensarbeten

Examensarbeten vid universitet och högskolor är en viktig del i utbildningen. Under året har två studenter från läkarlinjen i Linköping gjort intressanta insatser i byarna efter floden. Ämnet har varit sambandet mellan diarré och orent vatten.

Confraternidad Cancerlaria de Colombia

Gröna sidan

Fotbollsprojektet har vuxit ytterligare och omfattar nu nio team i Medellin och ett i Cali. Varje team kommer i kontakt med ca. 300 barn och föräldrar. Det betyder att vi via våra ledare påverkar 3.000 personer i en mycket kriminell och fattig miljö. Totalt är ett fyrtiotal personer avlönade och engagerade som ledare. Resultatet har varit så bra att stadens lokala gangsters har förmärkt minskade intäkter. Detta gäller både prostitution och betalda våldshandlingar. Gröna sidan har utsatts för hot av stadens gangsters. Vid sitt besök sökte därför Börje Erdtman upp gangsterledarna, som trots beväpning accepterade den nya ordningen. Högste ledaren överlämnade sin pistol som ett bevis på att han talade sanning.

Vår målsättning är att utöka verksamheten så att vi täcker hela Medellin och på så sätt blir ett alternativ till den destruktiva kultur som råder i staden. Alla stora städer i landet skulle med mycket små medel kunna förändras om denna metod fick spridning. F.d. fångar skulle på detta sätt även få en meningsfull sysselsättning.

I oktober 2009 sände SVT tre program som spelats in i Medellin. Programmen skildrade vårt arbete med barnen och beskrev hur man kunde komma från drogerna till ett bättre liv. Kontaktpersoner har varit Ida Marie Ingelsten och Rikard Johansson.

Rehabilitering

Rehabilitering av fångar pågår som tidigare med stor framgång på landets fängelser. Många har tröttnat på inbördeskriget och drömmer om en nystart i livet. Tack vare den kristna tron växer hoppet om att kunna förändra livet trots ett mörkt förflutet. Många av förövarna träffar sina offer och ber om förlåtelse. Efter mötet upplever båda parter en betydligt ljusare framtid. Ankarstiftelsen stödjer och ger bidrag till ett trettiotal personer i detta viktiga arbete.

Fadderbarnsstöd

Fadderbarnstödet under ledning av Adriana Garcia fortsätter ända tills mamma eller pappa kommer ut från fängelset och övertar ansvaret. Åtskilliga av barnen hade gått förlorade till gatan om stödet inte funnits.

På den stora barnfesten med ca 1.000 barn, som anordnades av Ankarstiftelsen, kom många fram och tackade. Vi sänder denna hälsning vidare till dem som troget betalt in sina 150 kr per månad.

Starthjälp

Starthjälp för kvinnor har resulterat i många nya företag. En del av dem växer och ger fler arbete. Nämnas kan den kvinna som konfektionerar plast i specialformat vid en enkel maskin. Flera av kvinnorna sitter i sina hem och utför legosömnad. Nohemi, som är ansvarig, har nu ett tillgängligt kapital på 150 000 kronor. Nästan allt är utlånat och många köar och vill ha lån.

Skolor

Skötseln av Manrique de la Crux är nu överlämnat till en ny huvudman och har omkring 200 barn i skolan. Allt verkade mycket välskött innanför de skyddande grindarna. Skolan var kompletterad med toaletter och kontor i ett nyinköpt gammalt hus. Vår plan är att riva detta nyinköpta hus för att få utrymme för ytterligare salar eftersom skolan skulle behöva fördubblas.

8 Marco ligger i ett brant slumområde med många barn. Här sker nu vanlig skolundervisning samt fritidsverksamhet från den kyrka som driver skolan. Deisy Canavera, som är ansvarig, besökte i slutet av året Sverige och berättade medryckande om sitt viktiga arbete.

Apartado ligger i banandistriktet i norra Colombia. Skolan där fungerar mycket bra efter en besvärlig inledning då vår byggledare mördades.

Under besöket i Medellin blev vi inbjudna till BORGMÄSTAREN vid två tillfällen. Han var mycket angelägen om att samarbeta med oss. Han kände till vårt engagemang i landets fängelser och vårt arbete med fotbollsskolor. Medellin hade ett omedelbart behov av många skolor på grund av de stora flyktinggrupper som trängdes i stadens utkanter. På grund av våra tidigare svårigheter i Manrique och 8 Marco ville vi då vänta. Nu är situationen annorlunda, men nu saknas medel.

Christian Union Sport Club i Medellin

Tränare

Vårt stöd till tre fotbollstränare fortsätter. Det har varit mycket värdefullt att ha denna erfarna organisation i ryggen när vi startat Gröna sidan. Klubben fortsätter med att bygga ut sin anläggning med ytterligare planer.

JUCUM

På grund av Colombias flyktingproblem kommer ständigt nya förfrågningar om att ta hand om barn. Detta gör att de 40 platserna alltid är fullbelagda. Kostnadsläget i landet gör att det blir allt svårare att få allt att gå ihop. Mat, hyror och allt blir dyrare. De ledare som osjälviskt arbetar för låg eller ingen lön klarar sig inte längre. Glädjande nog fick organisationen en stor gåva som nästan räckte till ett nytt hus. Nu måste man reparera huset och därefter tränga ihop sig och flytta in. På sikt är det en bra lösning men barnen måste få mat varje dag.

Uppsökande arbete på gatan fortsätter. Vi konstaterar att antalet gatubarn minskar och uteliggarna ökar. På det kombinerade bordell- och övernattningshotellet finns ett hundratal barn, som också får mat. Här bor nu också ett tiotal indianfamiljer från Choco i norra Colombia. Beklagligt att dessa människor måste leva i denna miljö. Men vad göra om man tvingas odla koka av krigets aktörer?

Blumenau i Brasilien

Sviterna efter förra årets översvämning har nu delvis reparerats men det kommer att ta många år innan alla spår är borta. En av familjerna som får fadderstöd har nu fått hjälp att bygga ett nytt hus. Det uppsökande arbetet har fortgått och utökats.Tyvärr drabbade översvämningen även de fattigaste och många hemlösa bodde långa tider i barndaghemmet. 150 barn kommer dagligen till våra lokaler och får mat, stöd och undervisning.

Borena Child Aid i Malaysia

Skolan som byggdes under 2008 är nu färdigställd och invigd. 240 barn är inskrivna och ytterligare hundratals vill komma in.

Organisationen önskar att vi kommer ut och bygger fler skolor på andra öar. Först i kön är Mabul som har 400 barn utan skola.

Costa Rica

En skola med två salar och lärarrum har byggts i samarbete med Rotary Motala med omnejd. Ansvarig för skolan är Marine Hedström i Svenska Missionskyrkan.

Kenya

Insamling har under året skett för en skola åt turkanafolket i norra Kenya. Skolan är påbörjad.

Informationsaarbete i Sverige

Två nyhetsbrev har kommit ut i en upplaga av 1 500 ex. Numera har vi fått hjälp av Curt Andersson, Anders Hagström och Rune By med detta arbete.

Hemsidan sköts av Per Skoglar och fungerar till belåtenhet. Många hänvisar till sidan när de tar kontakt med oss.

Årstidsbrev och resebrev har oregelbundet levererats till våra läsare per e-post.

Tre styrelsemöten har hållits under året; hos Anders Hagström i Örebro, hos Prisma teknik i Tibro och på Hjälmargården. Månadsinformation har utgått till styrelsen om den löpande ekonomin.

Den utåtriktade informationen har Daniel Kindbom och Börje Erdtman stått för. Bland samlingarna kan nämnas:

  • Konsert med Lill-Babs i Lidköpings kyrka och Albert Hall i Långared. Dessa konserter hjälpte oss att bygga fyra skolor.
  • Midsommarmöte på Hjälmargården med Sivert Öholm, Jan Lund och Mats Tunehag.
  • Konsert i musikhögskolan i Örebro.
  • Mölltorpsdagen i Molidens sporthall.
  • Informationsmöten i Mölltorp, som inbringade en skola.
  • Bland övriga platser kan även nämnas: ´ Hultsfred, Stockholm, Hova, Lidköping, Hjo, Växjö, Tidan, Halmstad, Göteborg, Donsö, Öckerö, Tidaholm, Töreboda, Götene, Skövde, Karlsborg, Falköping, Årjäng, Motala, Vimmerby, Karlstad, Ed, Jönköping och Örebro med flera platser.

Ankarstiftelsens arbete i Sverige

Ankarstiftelsens medarbetare arbetar ideellt utan ersättning till någon. Många är de som lagt ner mycket gratistid, betalt kuvert och frimärken, översatt mängder med brev, etc. Väldigt mycket tid har vår kassör Roland Palmér lagt ner. Bokföringen är omfattande och insamlingskontrollen för vårt 90-konto har strikta regler som skall uppfyllas.

Under året har vi haft god hjälp med fadderbarnsarbetet av Marisol Wester, Karin Andersson och Fredrik Lennartsson.

Med tillfredställelse kan vi konstatera att vi ändå har förändrat världen en smula. Vi hoppas att detta skall ”falla i god jord”, växa upp och ge hundrafalt igen. Ständigt står man där och undrar var våra medel bäst behövs. Så gott vi kunnat har vi fördelat.

För Ankarstiftelsen
Börje Erdtman