Verksamhetsberättelse 2010

Redogörelse för Ankarstiftelsens arbete under 2010.

Tigerekonomier brukar man rubricera de länder som med djärva språng och klös tar sig framåt i den globala konkurrensen. Länder som hade eller borde ha vilda tigrar i sitt område. Sverige tål knappast några hundra vargar, men är nu bäst i ekonomiklassen. För något år sedan hade vi en kris värre än någonsin – idag en tillväxt som hela Europa avundas oss, men så har vi också nästan två år kvar tills Mayaindianernas kalender går ut! I denna tidsanda verkar Ankarstiftelsen. Det är svårt att veta hur man skall navigera! ”Den som har en klocka vet alltid exakt tid. Den som har två klockor är aldrig riktigt säker” (Albert Einstein).

Ankarstiftelsen nådde under året sin största insamling med över 6 miljoner kronor och med, som vanligt, mycket låga omkostnader. Med tacksamhet vänder vi oss till alla givarna och vill även rikta ett tack till alla de som lagt ner tid och kraft, så att allt kunde fungera.

Så här fördelades resurserna till våra samarbetspartner.

PANAMERIKANSKA KYRKAN, Amazonas

SKOLOR

Totalt byggdes under året 13 skolor med sammanlagt 39 salar. Det är 10 salar fler än år 2009. Det har gett plats för 2 340 barn. Skolorna som byggts är: 10 st. i Colombia, 1 st. i Costa Rica, 1 st. i Malaysia och 1 st. i Kenya. Flera av dessa är ett resultat av konserterna med Lill-Babs och Gladys del Pilars.

VATTEN

Resurser har även i år använts till vattenrening. Vår geniala metod har fått uppmärksamhet i allt vidare kretsar, och en anläggning har gått till Pakistan och en till Kenya. Under matfestivalen i Skövde demonstrerades en anläggning och den rönte berättigad uppmärksamhet. Tack vare Magnus Larsson, Agne Rubertsson och Micael Johnsson har anläggningar kunnat produceras i rostfri plåt med specialframtagen sand. Alla provtagningar har varit mycket positiva. 50 anläggningar har sänts till Leticia, Amazonas, för att utplaceras hos familjer. Tyvärr har containern fastnat i Manaus i Brasilien, men vi hoppas på en snar lösning. Under Ingrid Brauers ledning har ett antal byanläggningar byggts i anslutning till skolorna. Resultatet har varit anmärkningsvärt bra varför vi hoppas kunna öka våra insatser på detta område. Enkla familjeanläggningar har också byggts i samarbete med ortsbefolkningen. Den mest markanta förändringen syntes i byn 12 October vars barn hade ständiga magsjukdomar. Efter att de fått rent vatten bekräftade lärare att problemet var över.

SJUKVÅRDSINSATSER

Som vanligt gjorde det svenskcolombianska teamet en stor insats i olika byar efter floden både i Peru och Colombia. Denna gång användes en pråm som underlättade arbetet. Ingen tid gick nu åt att packa upp och ner. Hundratals tänder åtgärdades av den colombianske tandläkaren. Flera av de svenska systrarna bidrog med att dra ut tänder. En uppgift som skapade både tårar och glädje.

FADDERBARN

Två byar, Puerto Rico (LPR) och Puerto Triunfo (LT), har fått stöd med mat, vatten och skolmaterial. Båda dessa byar har även fått nya skolor. Flitiga människor förbättrar hela tiden sin livssituation och levnadsstandarden höjs hela tiden. Tack vare rent vatten är hälsotillståndet i de båda byarna tillfredsställande. Den tredje gruppen är flykting- och slumbarn och dessa får ett månatligt barnbidrag (LF).

STIPENDIER

Som tidigare år berör detta stöd ett tjugotal barn och ungdomar i Puerto Rico. Clemente är snart klar med sin lärarexamen och har redan ansvar för skolan i Puerto Rico. Pilar Ruiz har några år kvar, men ansvarar även för administrationen för fadderbarnen.

STARTA EGET-HJÄLP

Stödet vi har i Leticia i dag är av ringa omfattning. Våra resurser där koncentreras till Medellin.

VOLONTÄRRESOR

43 personer besökte i januari området och 15 salar byggdes. Av volontärerna var många sysselsatta med sjukvård och vattenrening. Det globala bolaget ITT som skänkt 175 000 kr var oss behjälpligt med många goda råd. Många av deltagarna har under året gjort god PR för Ankarstiftelsen, vilket har lett till större resurser och fler framtida volontärer.

I september gjordes ytterligare en resa med 14 personer. Ett filmteam spelade in filmen ”Börjes Colombia” som kommer att sändas i TV 4 någon gång i sommar. Med på resan var också Barbro Lill-Babs Svensson, som fick se flera skolor som kommit till efter hennes konserter.

EXAMENSARBETE

Två studenter från Göteborgs universitet har arbetat med hur man med små resurser bygger ett bra hus att bo i. Två andra studenter från u-landslinjen på Skövde Högskola byggde en pumpanläggning, som skall pumpa vatten från brunn till en skola.

CONFRATEDIDADE CANCERLARIA DE COLOMBIA, Medellin

REHABILITERING AV FÅNGAR

Arbetet fortsätter och röner stor framgång. Under året har medarbetarna nått 85 % av landets fångar med utmaningen att förändra sina liv. Över 3 000 fångar tackade ja och har gått igenom ett särskilt program som innebär att man kontaktar sina offer och ber dem om förlåtelse. Stora förändringar har skett även bland deras offer som nu kunnat gå vidare utan hat och hämndbegär. Våra medarbetare arbetar även med undervisning för att underlätta för fångarnas frigivning. Medellins myndigheter uttalade sig mycket positivt om arbetet.

GRÖNA SIDAN

Fotbollsprojektet fortsätter och kommer snart att utökas. Inga störningar har gjorts från stadens gangsterledare, men de markerar ibland sin närvaro. I början av året samlades alla barnen på stadion för en turnering med svenska teamet närvarande. Det var en imponerande samling av ungdomar och ledare! Många bedyrade att man nu satsade på skolan och tiden med droger och kriminalitet var slut. Tyvärr är många av dem mycket fattiga och deras familjer har mycket svårt att förse dem med nödvändig näring. Många av familjerna kommer från en hopplös flyktingsituation och längtar hem. 

FADDERBARN

Fadderbarnsstödet i Medellin har främst gått till barn vars föräldrar sitter i fängelse. Adriana Garcia och hennes medarbetare har förutom personligt stöd till barnen arrangerat läger och utfärder för barnen.

STARTA EGET-HJÄLP

Starthjälpen för kvinnor fortsätter och vid årets slut hade ansvarige ledaren Nohemi Quinonez 53 företag som hon skötte om. Samtliga fick en gedigen hjälp med hur man sköter bokföring. En glad uppmuntran för oss alla var när Erika fick vara med i colombiansk TV och berätta om sin verksamhet. Detta gjorde att hon fick ett fint pris och ett bidrag på 20 000 kr som hon genast omsatte i bättre maskiner.

SKOLOR

I Santa Marta har under året byggts en skola i ett slumområde i stadens utkanter. Här finns nu 180 barn och flera hundra står i kö och vill börja. Ytterligare ansökningar har kommit eftersom behovet är mycket stort. Man beräknar att det finns över 150 000 flyktingar i området. 8 Marzo heter platsen där Deisy Caavera är föreståndare för en skola. De vill gärna utöka till det dubbla, men vi har inte haft resurser. Området är mycket labilt och farligt och skolan tar hand om de svåraste eleverna.

CHRISTIAN UNION SPORT CLUB, Medellin

Tränarstödet fortsätter och klubbens stöd till Gröna Sidan är ovärderligt. Under vårt besök på deras arena ordnades en stor turnering. Ett omtalat jordskred skedde under hösten i närheten av arenan. 86 personer dog när 11 hus drogs med. Av de omkomna var 20 ungdomar som var på väg till sitt första nattvardsfirande. Ingen av de ungdomar som får stöd från Ankarstiftelsen drabbades.

JUCUM, Medellin

Arbetet fortsätter och förhoppningsvis skall ekonomin förbättras nu när man flyttat in i det nya huset. Dock återstår en hel del av reparationsarbetet. Rummen närmast taket blir för varma och troligen måste något slags extratak byggas för att undvika den värsta värmen. De ledare som bekostas av Ankarstiftelsen gör ett mycket bra jobb trots små resurser. De flesta av barnen har gått igenom svåra trauman vilket gör att de ibland kommer i depressioner och detta sätter svår press på ledarna som måste agera mamma, pappa och kompis.

BLUMENAU, Brasilien

Arbetet på förskolan växer till allt mer. Mycket satsas på uppsökande verksamhet i bortglömda slumoråden i stadens utkanter. Här hittas barn med handikapp som levt undangömda, och inte blev det bättre av översvämningen som gjorde att många familjer fick börja om från början. Här finns även många glädjeämnen från barn som lyckats med studier och ser an framtiden med andra ögon.

RAFHA MISSION, Pakistan och Afghanistan

Ansökningar har kommit in med begäran om hjälp för barn hos Mavariefolket som lever som slavar i södra Pakistan. Ankarstiftelsen har ännu inte haft resurser att hjälpa till.

BORNEO CHILD AID, Malaysia

Ytterligare en skola har byggts under året på ön Bum Bum. Gåvogivare denna gång har varit Gelin i Skara. Ett team under ledning av Josef Ahlgren gjorde grovjobbet under november månad. Tyvärr missade vår samarbetspartner även denna gång förberedelsearbetet. Vi årets slut var det mesta klart.

KENYA

Första skolan är nu byggd, mycket tack vare familjen Arnlund. De hade stora svårigheter med att få särskilt männen, att hjälpa till. Skolinvigningen skedde i maj och blev en stor högtid som rönte stort intresse. Byggmetoden passade mycket bra och många andra platser i landet söker nu hjälp för ytterligare skolor.

INFORMATIONSARBETE I SVERIGE

Två nyhetsbrev har gått ut och rönt stor uppskattning. De har även delats ut under informationsmöten, då vi saknar en presentationsbroschyr. Kanske kommer det en under 2011. Hemsidan sköts av Per Skoglar. Planer på att göra om den helt finns eftersom den spelar en mycket stor roll för Ankarstiftelsens information och mycket av vår verksamhet förändrats under de senaste åren. Övrig information går också ut oregelbundet. Ett nytt informationsbrev har börjat sändas ut. Det vänder sig i första hand till dem som kan tänka sig att stödja arbetet. Först kom brevet om mat till fadderbarn och sedan, på Camilla Davidssons initiativ, ett brev med utmaning om vatten. Det blev bra gensvar på båda. Ett brev om hjälp till jordskredets offer gav sämre gensvar.

Välbesökta styrelsemöten har hållits i Habo och Mölltorp. I övrigt har styrelsen hållits väl underrättad genom e-post. Ekonomiska rapporter utgår varje månad.

Ett stort antal möten och konserter har hållits, främst genom Daniels och Börjes försorg. Bland dessa kan nämnas: Konsert Kållandsö med Gladys del Pilar och Con Briokören, Floby kyrka, 50-årsfest med Daniel Kindbom Mölltorp, Hasselfors kyrka, Trunnagården Orsa, Segerbergs Fastigheter Stockholm, Påskkonferensen Gullbranna med Gladys del Pilar, Pingstkyrkan Skövde, Radiohjälpen Stockholm, Vatten åt alla Örebro, Midsommarkonferensen Hjälmaregården, Volvo Göteborg, Eksjö baptistkyrka, Frälsningsarmén Göteborg, Arvika skolor, Senäte fastigheter Lidköping, Högskolan Skövde, Ullna Golfbana, Perssons byggcentrum Alingsås, Löttorps Camping, Växjö Domkyrka med Gladys del Pilar, Viacon Lidköping, Matfestivalen Skövde, John Bauer-gymnasiet Örebro, Rotary Tumba, Hillerstorp och Uppsala, Prisma Teknik Tibro, ABF Huddinge med Lill Babs, Tempelriddarna Örebro, Konserthuset Växjö med Lill Babs, Julkonsert i Örebro.Summan av året är över förväntan trots nationella kriser och upphämtningar. Orsaken till detta är ett jättearbete av Ankarstiftelsens engagerade vänner som lagt ner åtskilliga timmar utan ersättning. Vi har ett gott förtroende bland gåvogivarna och det ökar. Under året har Camilla Davidsson gjort entré för att hjälpa till med ekonomi och administration. Hennes goda insatser märks snart på alla områden i vår stiftelse. En mycket viktig del av det goda resultatet beror naturligtvis också på våra fantastiska medarbetare ute på fältet. Utan dem hade vi stått oss slätt.

Ett stort och varmt tack till alla!