Verksamhetsberättelse 2011

Redogörelse för Ankarstiftelsens arbete under 2011.Vem levererar all svart färg till tryckerierna? Kan det vara sant att bara svarta rubriker säljer? Vem tjänar på att blåsa upp allt det onda så att verkligheten skyms?

Den amerikanske psykologen, språkforskaren och evolutionsbiologen Steven Pinker har gett ut en bok som har vetenskaplig grund med ett helt annat budskap. En flod av statistik från mänsklighetens historia visar entydigt att VÅLDET HAR MINSKAT på jorden. Krig, mord, avrättningar, pogomer skördar allt färre människoliv. Värst var det i det gamla stamsamhället (den lycklige hedningens tid) med över 500 döda på 100 000 personer och år. Sverige har en märkligt konstant siffra på ett mord på 100 000. Medellin hade som mest 300… VI KAN ALLA GLÄDJAS ÅT ATT VÄRLDEN HÅLLER PÅ ATT FÖRÄNDRAS TILL DET BÄTTRE.

Med detta som bakgrund summerar Ankarstiftelsen: stödet för 2011 uppgick 7,25 milj kr. och våra omkostnader ligger under 1%. Många av våra gåvogivare anför detta som tyngsta skälet till varför de väljer att stödja oss.

Panamerikanska kyrkan Amazonas
SKOLOR byggda under året är 12 med 32 salar och plats för närmare 2 000 elever. Tio av dessa ligger i Colombia och två i Peru.

VATTENprojekten fortsätter. Behoven är stora. Metoden fungerar. Materialet finns. Problemet är att få myndigheter, byar och familjer att förstå sambandet mellan orent vatten och sjukdomar. Här har Ingrid Brauer gjort en berömvärd insats och vi tror att myndigheterna nu äntligen begriper. Begriper gör Anna Maria från byn Puerto Rico. Hon har hjälpt alla i byn med vattenreningsanläggningar. De har även fått undervisning om varför rent vatten är så viktigt. Bra vore om vi, när skolan är klar, kunde garantera att barnen fick dricka rent vatten.

SJUKVÅRDSINSATSER har gjorts i området runt Leticia Amazonas En stor grupp sjuksköterskor från Sverige deltog. Särskilt byns fattigaste såg insatserna som enda alternativ. Avståndet från byn till läkare kan vara upp till 30 timmar.

FADDERBARN får fortsatt stöd i byarna Puerto Rico och Puerto Triunfo. Stödet går i första hand till skolmat och rent vatten.

STIPENDIER utbetalas till särskilt studiemotiverade elever, för närvande ett tjugotal som läser i Puerto Narinio och Leticia. Några läser även på högskola i Leticia.

VOLONTÄRSRESOR har genomförts i januari- februari med ett 60- tal svenskar, kanske lite för många. Grupperna är i fortsättningen begränsade till 30 personer. Tre grupper arbetade med att bygga skolor, en grupp jobbade med vattenrening och en med sjukvård. Ytterligare en resa genomfördes i november av Mattias och Elinor Hay som ledare. Även denna grupp klarade sin uppgift att bygga en skola.

I september FILMades vårt arbete av Marika Griehsel från SVT. Tre inslag kunde man se under oktober i SVT 1. Marika var djupt imponerad av vårt arbete och vi får nog höra av henne mer framöver.

TV 4 Fakta har under året visat ett stort antal repriser på filmen Börje och Colombias barn.

CONFRATEDIDADE CANCERLARIA DE COLOMBIA

REHABILITERINGEN av fångar fortsätter och det finns knappast någon anstalt i landet som inte får besök av våra medarbetare. Gensvaret är som tidigare att massor av fångar svarar ja på inbjudan att börja ett bättre liv.

GRÖNA SIDAN växer vidare och i dag är 16 team engagerade, två i Bogota, ett i Cali och resten i Medellin. Tyvärr har hemvändande soldater och maktkampen om kokaintraderna skapat stor oro i Medellin. Den extrema situationen i Lemonar i utkanten av Medellin är ett tydligt bevis. Bortåt 200 personer dödades i detta lokala krig och hela samhället var lamslaget. Genom att starta fotbollskolor lyckades vi få till ett eld upphör. Vi hoppas att detta skall leda till varaktig fred. PrismaTeknik, Eton och Radiohjälpen är här våra viktigaste sponsorer.

FADDERBARNSSTÖDET omfattar ca 200 barn, de flesta från hem där någon sitter i fängelse. Adriana har slutat och ersatts med Jenny. Denna insats har säkert förhindrat många barn att bli gatubarn.

STARTHJÄLPEN för kvinnor fortsätter och vi hoppas att snart vara uppe i 100 låntagare.

SKOLORNA i Medellin är två men medel är nu utskickade så att området 8 Marco snart kan fördubbla sin verksamhet. Tyvärr har även här utbrutit ett mindre krig och barnen är mycket rädda.

CHRISTIAN UNION SPORT CLUB är vår samarbetspartner när det gäller fotboll och vi understödjer i deras organisation tre tränare. De disponerar ett stort stadion som vi också har haft stor glädje av att få disponera. Under vårt besök träffade vi över 800 barn som just då genomförde en turnering.

JUCUM Medellin. På grund av bristande resurser har man inte kunnat genomföra de av staten krävda reparationerna av huset man äger. De över 40 barnen bor i hyrda hus. Samtal pågår om hur barnhemsverksamhet skall se ut i framtiden och vilka krav myndigheterna kan komma att ställa. AS har betonat vikten av att undersöka hur andra organisationer löst barnhemsfrågan.

BLUMENAU Brasilien. Vårt stöd till fadderbarnen fortsätter i samma omfattning som förra året. Marie och Gregor Allerth har varit på plats under några månader och har mycket glädjande att rapportera. Sonen Per Olof har ingått i en ny tjänst och flyttat från orten..

LOKI Kenya. Arbetet med att bygga ut skolan med ytterligare tre byggnader pågår för fullt. En brunn har borrats på området och den ger mycket bra vatten . Detta kommer att betyda att mer och mer verksamhet kommer att dras hit. Atlas Copco bekostade brunnen.

INFORMATION Sverige. Två nyhetsbrev har gått ut. Broschyren ”En droppe i havet” har tryckts och används nu på våra informationsmöten. Den ligger även på vår hemsida. Arbetet med nya hemsidan pågår och den kommer att bli klar under 2012.

Börje och Daniel har hållit ett stort antal informationsmöten under året och på så sätt skapat nya kontakter . Bland annat kan nämnas en vecka med information på Löttorps camping och en vecka med OAS-rörelsens Kungsbackavecka. Lokaltidningar har vid våra möten och arrangemang skrivit åtskilligt om vår verksamhet, ibland hela mittuppslag. Mest uppmärksammat blev Lasse Holms utspel om konserter på Colombias fängelser som Expressen använde en hel sida till. Lill-Babs berättade i Gomorron Sverige om vår metod att rena vatten. Börje intervjuvades av Ulf Ekman i Kanal 10.

KONSERTER under året:
Gnosjö med Ronny Eriksson och Lasse Holm.
Örebro med Lill-Babs.
Långviksmon med Lill-Babs.
Karlsborg med Lill-Babs.
Uppsala med Gladys del Pilar.
Löttorp med Gladys del Pilar.

Styrelsen har haft tre möten under året.

Sammanfattningsvis har 2011 varit ett intressant år där Ankarstiftelsen kunnat utvecklas vidare med allt större engagemang på många olika områden. Detta har kunnat ske tack vare gensvaret från våra gåvogivare. Små och stora gåvor kommer regelbundet, ibland till vår stora överraskning. Vi är mycket tacksamma över förtroendet. I mottagarländerna har våra medarbetare utfört ett jättearbete trots låga löner. Vi är alla tacksamma att vi får vara med och på så sätt ytterligare lindra nöden i världen.

För Ankarstiftelsen

Börje Erdtman