Verksamhetsberättelse 2012
Redogörelse för Ankarstiftelsens arbete under 2012.”Gröna sidan upp” och många tänker på Tage Danielssons och Hasse Alfredssons dialog om Valfrid Lindeman. Nisse bäst på plan hade fått mycket i fötterna men för lite i huvudet. Till och med när han rullade ut gräsmattan kunde det bli fel. Året 2012 har trots många felrullade gräsmattor varit ett av de riktigt goda åren. Aldrig har vi haft så få barn som inte går i skola .Aldrig har vattenförsörjningen varit bättre. Stora konflikter blir allt färre och man börjar hoppas allt mer på en bättre värld. Professor Hans Rosling bevisar i sina föredrag att barnadödligheten har minskat drastiskt och trots detta får allt fler länder balans på födelsetalen. Nästan alla länder i Asien redovisar under eller strax över 2,0 barn per kvinna. Professor Steven Pinker visar i sina studier på att krig och konflikter minskar överallt där demokrati och förnuft tar över. Visst finns det i många kulturer felrullade ”gräsmattor” men det märkliga är att när sol och regn får utrymme vänder gräset ändå uppåt. Med denna optimistiska inledning kan vi konstatera att vi överlevt mayaindianernas spådom om jordens undergång och gjort ett bra insamlingsår även om vi inte nådde rekordåret 2011. Ett TACK till våra trogna understödjare. Totalt var intäkterna 6 533 tusen kronor under året.PANAMERIKANSKA KYRKAN AMAZONAS (Peru, Colombia och Brasilien). Sju SKOLOR är byggda med totalt 21 salar med plats för 1260 barn. Total med övriga 12 skolor med 34 salar med plats för över 2000 barn. Besiktning har under året gjorts i 32 skolor. Sammanfattningsvis kan man säga att det mesta fungerat bra. Bland anmärkningar har noterats: dåliga cementblandningar, rötskador, underutnyttjade salar. En av skolorna i Arara blev utsatt för en extremt ovanlig kastby som orsakade stora skador på taket. Besiktning och uppföljning kommer att fortsätta. Ett antal VATTENreningsanläggningar har byggts men tyvärr har vi svårigheter med vissa av dem. Byarna är mycket angelägna om att få rent vatten och avtal sluts med dem. Sedan sköter vi vår del men byn har sina brister och kanske inte betalar ut lön. I vissa byar har vi gett kvinnorna enkla familjeanläggningar som de tillverkat själva under uppsikt av Anna Maria. Här har det fungerat betydligt bättre och familjerna ser tydligt vilka barn som dricker rent vatten. Vid årets slut hade vi 6 byanläggningar och 60 familjeanläggningar igång.

SJUKVÅRDSINSATSER har gjorts under en vecka i januari. Från Sverige deltog en läkare och fem tandläkare. De besökte ett antal byar och varje patient fick gå igenom en läkarundersökning. En del personer remitterades till sjukhus medan andra fick medicin och goda råd. Barnen äter gärna sockerrör vilket innebär mycket tandskador. Många tänder drogs ut men många lagades också tack vare en portabel utrustning.

FADDERBARNEN i två byar får regelbundet stöd. Det mesta går till mat och vatten. Även en del barn inne i Leticia får stöd. De flesta av dem har flyktingbakgrund.

STIPENDIER förmedlas till ett tjugotal barn och ungdomar från högstadium till universitet. Allt fler av barnen i byarna söker sig numer till städerna Puerto Nariño och Leticia för att få del av utbildning. Tyvärr räcker inte våra pengar så långt. En flicka har nu snart klarat av sin utbildning till dataingenjör och glädjande nog arbetar hon delvis för oss redan.

Årets VOLONTÄRSRESA gick av stapeln i januari. Totalt var här med omkring 60 personer. De gjorde en mycket bra insats som i år blev lite annorlunda på grund av att undertecknad och ansvarig blev påkörd av en motorcykel och bröt lårbenet. Gruppen fick då klara sig själv men betinget klarades ändå. Tre skolor i Colombia och en skola i Brasilien blev resultatet.

CHRISTIAN UNION SPORT CLUB Medellin Colombia. I denna organisation stöder vi tre tränare som i mångt och mycket är resurspersoner för den övriga verksamheten tack vare sin stora erfarenhet. Deras fina stadion med två planer är en mycket stor tillgång för alla våra barn och ungdomar. Det senaste tillskottet är en konstgräsplan som är ovärderlig eftersom nästan alla andra planer bara har grus eller betong.

JUCUM Medellin. Fyrtio barn lever ständigt på barnhemmen som ledes av sjuksköterskan Enith Diaz sedan snart 20 år tillbaka. De flesta av barnen kommer nu från socialt förstörda familjer, ofta en ensam ung mamma som inte har någon möjlighet att försörja sina barn. Många kommer även från inbördeskrigets flyktingskara. Regler för barnhemmen blir allt hårdare och man har stora svårigheter att anpassa husen efter detta. Många gånger har man mer hjärta att vilja hjälpa än resurser och ofta saknas många viktiga saker. Det uppsökande arbetet på gatan och på hotellet fortsätter som tidigare men glädjande nog minskar de egentliga gatubarnens antal.

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE COLOMBIA., Medellin.

REHABILITERINGEN av fångar fortsätter och det har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. De före detta fångarna är viktiga förebilder med sina vittnesbörd och sina liv. 80 fängelser i landet besöks och 40-50 tusen fångar utmanas på detta sätt. Majoriteten av dessa fångar var verksamma i inbördeskriget med fysiska och psykiska problem som konsekvens. Fenomenet finns i alla krig men tas sällan på allvar varför anpassningsproblemen är enorma: svårt att försörja sig, svårt att få bostad och vänner, vilket ofta leder till brottslighet och försök till självmord. Här har våra medarbetare gjort en jätteinsats och flera tusen fångar försöker med hjälp av kristen tro göra en nystart. Två konserter har hållit på fängelserna Bella Vista och Pedegal med Per Erik Hallin för en stor och tacksam publik. Våra medarbetare betonar vikten av att fångarna måste FÖRSONAS med sina offer för att kunna gå vidare. Under året har en av våra medarbetare arbetat heltid med att föra samman offer och förövare. Resultaten har inte uteblivit. Offer har kunnat släppa sina hämndbegär och börjat leva normalt igen. Förövarna ha sluppit ständiga hot men också känt att de gjort vad de kunnat för att komma vidare.

FADDERBARNSSTÖDET har fungerat som tidigare. Adriana Garcia har slutat på grund av familjeskäl och ersatts av Sandra Ramos. Antal barn som berörs är 250 och samtliga har någon relation till fängelserna. I första hand tar man hand om de kvinnors barn som sitter i fängelse. Erfarenheten visar att de barnen löper störst risk att hamna på gatan.

Arbetet med STARTHJÄLP för kvinnor fortsätter med Nohemi Quinones som ansvarig. Hon förvaltar kapitalet mycket väl och gör sällan kundförluster. Under detta år har hon focuserat på att lära ut och hjälpa igång kvinnor som vill försörja sig på hemsömnad. Vi hoppas här få tag i medel till 28 symaskiner. Många söker denna hjälp och bra vore om vi hade resurser att tiodubbla verksamheten.

SKOLVERKSAMHETEN i Manriqe de la Crux fortsätter och den organisationen bygger ut allt mer. Ankarstiftelsen har inte förmedlat något stöd under året.

FOTBOLLSKOLORNA GRÖNA SIDAN är nu utökade till 18 team utspridda i hela staden. Dessa team torde betjäna över 5000 barn och föräldrar. Ringarna på vattnet kan omöjligen överblickas. Två verkar i Bogota och resten i Medellin. Insatsen har fungerat som tidigare och fredsavtalet med den undre världens ledare har fungerat bra. Tyvärr har det ändå varit ett mörkt år på grund av att en av våra ledare rånmördats och en ledare dödats på grund av hämnd. Varje team påverkar stora grupper ungdomar att lämna kriminalitet och droger. Det förebyggande arbetet fungerar också bra både bland yngre barn och deras föräldrar. I flyktingområdet 8 Marco arbetar Deisy Caavera med skolverksamhet, främst med barn med olika svårigheter. Nu är lokalerna för små och man har påbörjat en fördubbling aktiviteterna som förutom barn även har omfattande kurser för mammor. Tidigare var här ständig skottlossning men glädjande nog kunde våra fredsapostlar förhandla fram fred. Stort tack till oss har kommit in från barn, föräldrar och stadens högsta politiska ledning. Även gangsterbossarna tackar eftersom även de är mycket krigströtta.

Under året har Ankarstiftelsen gjort betydande insatser för att skapa FRED i de tungt kriminella kvarteren i stadens utkanter. Ett maktvacuum uppstod när maffiabossen Don Berna utlämnades till USA och det blev ett otal strider om kokaintraderna, beskyddarverksamheten samt prostitutionen. I ett område i förstaden Itaugi dödade enligt uppgift två ligor 200 barn för varandra. Vi anställde då två personer som fick till uppgift att konfrontera ligorna och förhandla fram fred. Nu har de lyckats få fram fred i fyra områden samt lugna ner andra oroshärdar. Tyvärr har vi inte haft resurser att starta fotbollskolor i mer än fyra områden. Mängder av områden vädjar om hjälp. Till och med lokala bossar vädjar när de upptäckt att det finns för mycket vapen bland barnen. Vi har även haft möjlighet att påverka Francisco Galan under ett antal samtal. Detta låg till grund för det utspel i massmedia då han uppmanade alla krigets aktörer att lägga ner sina vapen. Under hösten släppte FARC ett antal fångar och några månader senare förklarade man sig villig att förhandla om fred. Många bedömare menar att FARC har aldrig tidigare lyssnat på någon men nu reagerade man på förre ELN-ledaren Francisco Galan.

I Santa Marta i norra Colombia arbetar pastor Jaime Leal med ett BARNHEM. Ankarstiftelsen har här stött denna verksamhet med bland annat en buss. Församlingen bedriver även SKOLVERKSAMHET och här har vi byggt en skola i ett flyktingområde som betjänar området med skilda verksamheter. Norrut ligger La Guaira med en stor indianbefolkning och mycket stora skolbehov. Ofta undervisas barnen under skuggiga träd. I detta område har två skolor byggts och fler projekteras.

BLUMENAU EFK Brasilien. Här fortsätter stödet till BARNDAGHEMMET främst tack vare fadderföräldrar i Sverige. I norra Kenya har ytterligare en SKOLA byggts genom Birgitta och Kea Arnlunds försorg. Projektet är mycket välskött och barnen ser numer friska ut mycket tack vare skolans näringsrika kost. Rent vatten strömmar upp från den djupborrade brunnen med hjälp av solceller. Ytterligare ett skolbygge har påbörjats och även ett växthus. Målsättningen är att barnen skall få lära sig odla lämpliga grönsaker för att på så sätt förbättra både ekonomi och hälsa. Tre RESOR har gjorts under året: volontärsresan i januari- februari med 60 deltagare, planeringsresan i september med fyra deltagare, resan till Kenya i december. Här fick vi se det intressanta arbetet i Loki norra Kenya. Det andra resmålet var Kisumu i västra Kenya. Här undervisade vi lokala aktörer om hur man bygger skolor enligt Vrigstadsmodellen. Intresset var mycket stort. Vi fick även tillfälle att marknadsföra den geniala vattenreningsmodellen. Vi hoppas under 2013 kunna förmedla resurser för att bygga vidare på skolprojektet som redan är startat.

INFORMATIONEN och aktiviteter i Sverige fortsätter och mötena har nog varit fler än någon gång tidigare. Tyvärr måste Daniel Kindbom dra ner sitt engagemang av familjeskäl. Två nyhetsbrev har kommit ut och det senaste kom även med i nyhetstidningen Världen i dag. Upplagan var då 10 000 ex. Magnussons media företag har gör ett proffsigt jobb som ger oss god PR .Ankarstiftelsens blogg besöks av allt fler personer ibland upp till flera hundra dagligen. Hemsidan håller på att omarbetas av Ingrid och Lisa Brauer och den kommer att bli klar 2013. Konserter har hållits i Karlsborg, medverkande Lasse Holm, Lill-Babs, Bert Karlsson, Frida och Magnus Johansson. Löttorp, med Micael Järlestrand. Hackvad. med Gladys del Pilar. Långviksmon, med Lill-Babs. Ett stort antal andra platser har även besökts. Mest spännande var nog TV-produktionsbolaget Mastriff. Mest lovande är nog kontakten med Kids Umbrella som har stora insamlingsplaner för 2013. Djupast intryck har de småflickor gjort som lever som bordellslavar i Nepal och Indien. Kontakten med Ingmarie och Mikael Alfven gör att det nog blir omöjligt att undvika att göra insatser här. Mycket lovande är också Sven Bergholms initiativ att starta ytterligare en Second handbutik i Örebro. Arbetet kom igång i juni månad och pågick hela sommaren. Allt är mycket välskött och folk har strömmat till. En kader av duktiga medarbetare har ställt upp och gör ett gott arbete. Vi får även hjälp från Arbetsförmedlingen med personer som gör åtgärder av olika slag. Från och med september är Lotta Bergholm föreståndare. Hyreskontraktet är ett rivningskontrakt varför vi kan komma att sägas upp med några månaders varsel. Trots ökade omkostnader räknar vi med att denna verksamhet skall tillföra oss stora resurser. Under det första halvåret har samarbete skett även med en annan butik som drivs av ”Ge för livet”. I fortsättningen kommer Ankarstiften att vara ensam huvudman och vi imponeras av medarbetarstaben som arbetar där.

Under året har Camilla Davidson slutat som kassör. Under hösten har Lotta Bergholm tagit över ansvaret för bokföringen. Anders Bergholm som varit med sedan starten har gått ur styrelsen och Ingrid Brauer har tillkommit. Som vanligt skulle ingenting ha kunnat göras om inte en kader av frivilliga arbetat troget. Stora och små gåvor rinner in till vårt konto och vi vill säga ett stort GRACIAS till alla. Vi ser ljust på 2013 med massor med nya utmaningar.

För Ankarstiftelsen

Börje Erdtman
Ankarstiftelsen